Καταβλήθηκαν οι αποζημιώσεις του 2017

Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας και Ιθάκης ενημερώνει ότι με απόφαση του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) έγινε πρόσφατα πληρωμή αποζημιώσεων ύψους 5,5 εκατ. ευρώ σε 6.645 δικαιούχους ΑγροΚτηνοτρόφους πανελλαδικά.

Συγκεκριμένα, η πληρωμή αφορά εκκαθάριση αποζημιώσεων ζημιών από διάφορα ζημιογόνα αίτια, τόσο στη φυτική παραγωγή όσο και στο ζωικό κεφάλαιο, που έγιναν το 2017.

Υπενθυμίζεται ότι καταβλήθηκε το 70% των αντίστοιχων αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής και το 100% των αντίστοιχων αποζημιώσεων ζωικού κεφαλαίου.

Με βάση την κατάταξη των πληρωμών που πιστώθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, το υψηλότερο ποσό αποζημιώσεων, περίπου 1 εκατ. ευρώ, συγκεντρώνει ο Νομός Λάρισας. Στα Νησιά μας το συνολικό ποσό που διατέθηκε στους 9 δικαιούχους ΘιακοΚεφαλονίτες Παραγωγούς είναι 6.153,45€.

(Από τον Ε.Α.Σ.

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ)