Λίφτινγκ στη Βίλα Ρόσσα

Ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος, κατά την υπογραφή της σύμβασης με τους εκπροσώπους της σύμπραξης των εταιρειών μελετών.

Τη σύμβαση ανάθεσης της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης κτιρίου Βίλα Ρόσσα-Κέρκυρα» υπέγραψε ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος και εκπρόσωποι της αναδόχου σύμπραξης των εταιρειών μελετών, στην έδρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Την 29η Μαρτίου 2016 είχαν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της ΠΙΝ και παρελήφθησαν οι τρεις προμελέτες και ως συνέχεια αυτού με την παρούσα σύμβαση θα εκπονηθούν τα υπόλοιπα στάδια δηλαδή εκείνα, της οριστικής μελέτης εφαρμογής, των τευχών δημοπράτησης κλπ. της μελέτης για την αποκατάσταση του κτιρίου της Βίλα Ρόσσα, εναρμονιζόμενα πλήρως με τις υποδείξεις των αρμοδίων φορέων (αρχαιολογία, περιβάλλον κ.ά.), ενώ θα προετοιμαστεί και ο φάκελος για την έκδοση οικοδομικής άδειας, με τους όρους των συμβατικών τευχών.

Το κόστος της μελέτης για την αποκατάσταση της Βίλα Ρόσσα ανέρχεται στο ποσό των 202.202,53 ευρώ πλέον ΦΠΑ και αφορά στα επιμέρους στάδια των εξής μελετών:

  • Τοπογραφική μελέτη με κόστος 1.012,50 ευρώ
  • Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη με κόστος 113.603,30 ευρώ
  • Στατική μελέτη με κόστος 45.994,63 ευρώ.
  • Μελέτες μηχανολογικές ηλεκτρολογικές με κόστος 33.592,10 ευρώ.
  • Μελέτη πρασίνου με κόστος 8.000 ευρώ.

Η προθεσμία για την περαίωση των υπολοίπων σταδίων της μελέτης ορίζεται σε τρεις μήνες και εντός 10 ημερών η ανάδοχος σύμπραξη εταιρειών μελετών θα υποβάλλει για έγκριση αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των επιμέρους σταδίων της μελέτης.

Με την αποπεράτωση της μελέτης πρόθεση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων είναι το ιστορικό κτίριο να αποκατασταθεί είτε μέσω ΕΣΠΑ είτε με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, δήλωσε ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

«Οι γνωστές Κασσάνδρες διαρκώς διαψεύδονται, αφού η Περιφερειακή αρχή, όχι μόνο προχωρά με συνέπεια και χωρίς τυμπανοκρουσίες στα όσα έχουμε δεσμευτεί, αλλά επιπλέον διορθώνει λάθη και κακώς κείμενα του παρελθόντος. Παράδειγμα το κτίριο της Βίλα Ρόσσα στην Κέρκυρα, το οποίο κανείς από τους προκατόχους μας δεν κατάφερε να διασώσει επί σειρά δεκαετιών. Είναι αυτοί οι ίδιοι που σήμερα εμφανίζονται διαμαρτυρόμενοι και κατήγοροι για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Βίλα Ρόσσα, ωσάν να μην είναι οι ίδιοι που βαρύνονται με ευθύνες για την τραγική αδιαφορία που επέδειξαν. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε να απαντάμε μόνο στους εντολείς μας, τον επτανησιακό λαό, στους οποίους λογοδοτούμε και οι οποίοι θα μας κρίνουν από τις πράξεις και τα έργα μας. Σε αυτούς κι όχι σε εκείνους που συνεχώς διαψεύδονται και έχουν καταγραφεί ως απλά ανέκδοτα στην πολιτική ζωή του τόπου”, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θ. Γαλιατσάτος.