Λογοδοσία Δημοτικής Αρχής Αργοστολίου

Από το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου εκδόθηκε η ακόλουθη πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 67 και 67Α του Ν.3852/2010 (Α’ 87), ως ισχύουν, παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28η Φεβρουαρίου 2024, και ώρα 17:00 μμ, στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου «Ο Κέφαλος (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου).  

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς και οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που επιθυμούν να θέσουν θέμα προς συζήτηση στην ειδική συνεδρίαση, καλούνται να το υποβάλουν εγγράφως μέχρι το Σάββατο 24/2/2024 είτε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (κατά τις εργάσιμες ημέρες), είτε δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dimsimkef@gmail.com

Ο Πρόεδρος

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ