Μελέτες για έργα οδοποιίας στην Ιθάκη με χρηματοδότηση 370.000 Ευρώ

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κεφαλονιάς σε συνεργασία με τον Δήμο Ιθάκης συντάσσει τις μελέτες για τις επισκευές των δρόμων: ΣΧΙΝΟΥ, ΚΑΜΙΝΙΩΝ, ΜΑΡΜΑΚΑ, και ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Σχολή Ομήρου).

Οι μελέτες προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Απριλίου, οπότε θα ξεκινήσει και η διαδικασία δημοπράτησης των έργων.

Η δημοπράτηση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/2017 και ο χρόνος που απαιτεί η έναρξη των εργασιών είναι έξι μήνες. Η συνολική χρηματοδότηση των έργων είναι 370.000 ευρώ απο Υπ. Εσωτερικων- Περ. Ιονίων Νήσων-Δήμο Ιθάκης.