Ξεκλειδώστε τις ευκαιρίες

Η Γεωργική Σχολή ΠΑΝΑΓΗ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ υπήρξε πρωτοπόρος για τον πρωτογενή τομέα και υποστήριξε τον ντόπιο πληθυσμό όντας θα λέγαμε ένα Γεωργικό Πανεπιστήμιο, εκπαιδεύοντας εμπειροτέχνες στο χώρο της γεωπονίας, κλπ.

Μπορούμε να δούμε τη Σχολή να αποκτά οντότητα και να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο παρέχοντας υπηρεσίες στο ντόπιο αλλά και γενικότερα στον Έλληνα παραγωγό, στον τομέα που ήθελε ο Ιδρυτής και για πολλά χρόνια χρηματοδότης της Μέγας Ευεργέτης ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ. Να μάθει τους νεώτερους να οραματίζονται όπως οι παλιοί.

Με την ανεργία που υπάρχει σήμερα μπορεί, η Περιουσία της Σχολής, να ευεργετήσει τον τόπο (γιατί η Περιουσία της Σχολής είναι περιουσία του τόπου) και να αξιοποιηθεί, ως «επισκέψιμο πολυλειτουργικό αγρόκτημα» (μια πρόταση που είχε γεννηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής την τριετία 2006-2009) ώστε δίνοντας τεχνογνωσία, κατευθύνσεις, νέα ερεθίσματα, νέα ώθηση στους νέους ανθρώπους που έχουν επαγγελματικά αδιέξοδα να στραφούν προς το γεωργικό πρωτογενή τομέα.

Προσαρμόζοντας τη γεωργική εκπαίδευση και την εκπαίδευση επιστημών ζωής στις ανάγκες του 21ου αιώνα ενώ παραμένει πιστή στις ρίζες της και στη παράδοση βιωματικής μάθησης, η Γεωργική Σχολή ΠΑΝΑΓΗ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ θα μπορεί να προσφέρει δραστηριότητες που αφορούν την επιστροφή στον τρόπο λειτουργίας της παραδοσιακής οικογένειας, την γνωριμία με τα παραδοσιακά επαγγέλματα, ντόπιες καλλιεργητικές μεθόδους παραγωγής οι οποίες σπανίζουν ή έχουν εκλείψει, την συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, την εκπαίδευση ενηλίκων, την υποστήριξη της απασχόλησης, την επιχειρηματικότητα στον πρωτογενή αγροδιατροφικό τομέα, την έρευνα πεδίου, το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή και την παραγωγή και βιοασφάλιση των τροφίμων. Οι προϋποθέσεις υπάρχουν: Έχουμε τα μυαλά, έχουμε τους επιστήμονες, έχουμε τα υλικά μέσα, έχουμε τις συλλογικές αγροτικές επιχειρήσεις, ώστε οι ντόπιες αγροτικές καλλιέργειες να έχουν εξέλιξη και προοπτική χωρίς να περιορίζονται μόνο στην παραγωγή ενός προϊόντος.

Ξεκλειδώστε λοιπόν τις ευκαιρίες που υπάρχουν «εκμεταλλευόμενοι», τώρα την ύστατη στιγμή, τα «εναπομείναντα» χρήματα από την πώληση του ακινήτου της Κάτω Γεωργικής προς το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων και το γεγονός ότι η σημερινή Διοίκηση της Γεωργικής Σχολής, απαρτίζεται για πρώτη φορά στα εκατό δεκατρία χρόνια ζωής (της Σχολής) από τα ίδια μέλη που απαρτίζουν τη σημερινή Διαχειριστική Επιτροπή του Βαλλιανείου Κληροδοτήματος το οποίο έχει και την αρμοδιότητα ορισμού της εκάστοτε Διοίκησης της Γεωργικής Σχολής.

 * πρώην Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής
Γεωργικής Σχολής ΠΑΝΑΓΗ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ