Οδηγοί Καλών Πρακτικών Τουριστικών Επιχειρήσεων

Από την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης, Προβολής & Δημοσίων Σχέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ο Δήμος Αργοστολίου ανέθεσε στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου την μελέτη και δημιουργία οδηγών, οι οποίοι βασίζονται στις αρχές των συμπεριφορικών οικονομικών (Behavioural Economics). Οι οδηγοί προτείνουν απλές μεθοδολογίες και πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα από τις τουριστικές επιχειρήσεις, έχουν σημαντική απόδοση βιωσιμότητας και δεν απαιτούν έξοδα για την εφαρμογή τους, παρά μόνο αλλαγή προσέγγισης στην καθημερινές λειτουργίες τους και στην αλληλεπίδρασή με τους πελάτες τους.

Με στόχο την ενίσχυση της τουριστικής βιώσιμης ανάπτυξης της Κεφαλονιάς και αξιοποιώντας τις σύγχρονες τάσεις η συγκεκριμένη δράση προσφέρει στους επαγγελματίες του τουρισμού τρεις οδηγούς, έναν για τα ξενοδοχεία/καταλύματα, έναν για την εστίαση και έναν για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις.

Οι οδηγοί είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα του προορισμού και μπορείτε να τους κατεβάσετε πατώντας εδώ.

Εκ της Τουριστικής Επιτροπής