Οι νέες δράσεις της Φιλαρμονικής Σχολής

Από τη Φιλαρμονική Σχολή Κεφαλληνίας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο («ΔΣ») της Φιλαρμονικής Σχολής Κεφαλληνίας («ΦΣΚ») κατά την συνεδρίαση του 5 Απριλίου 2023 αποφάσισε να προχωρήσει στην τμηματική υλοποίηση δράσεων που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα CLLD/ LEADER Κεφαλονιάς και Ιθάκης και ειδικότερα το Μέτρο 19.2.4.4 που αφορά την Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση αφορά την διοργάνωση “Μουσικών δρώμενων στο Αργοστόλι και τις επιδράσεις της ευρωπαϊκής μουσικής στην επτανησιακή”.

Προς υλοποίηση των παραπάνω, αποφασίστηκε η διοργάνωση της πρώτης μουσικής εκδήλωσης που θα αφορά τις πρώιμες επιδράσεις της ευρωπαϊκής μουσικής σε έργα της επτανησιακής. Με την παρούσα απόφαση εγκρίνεται η αναζήτηση μουσικού σχήματος/ συνόλου, με βιολί και πιάνο, για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης στον χώρο της ΦΣΚ, κατά το δυνατόν εντός του Μαϊου 2023. Το σχήμα θα πρέπει να αποτελείται από καλλιτέχνες εγνωσμένης εμπειρίας, αναγνώρισης και με καλλιτεχνική/σολιστική εμπειρία στην Ελλάδα [οχι μόνο Κεφαλονιά].

Στο πλαίσιο της αναγκαίας δημοσιότητας, η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί σε τουλάχιστον δύο ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας της Κεφαλονιάς και στην σελίδα της ΟΤΔ. Οι τυχόν προσφορές/προτάσεις θα πρέπει να αναφέρουν (1) το προτεινόμενο πρόγραμμα, (2) τα βιογραφικά των καλλιτεχνών και (3) το αναλυτικό κόστος για την εκδήλωση. Θα πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά στο e-mail: filarmonikisxolikef@hotmail.gr εντός 15 ημερών από την δημοσίευσή της παρούσας στα τοπικά μέσα επικοινωνίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο