Ο γ.γ. του Υπουργείου Παιδείας Οδυσσέας Ζώρας στο Τμήμα Επίσκεψης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Ο σχεδιασμός δράσεων και ενεργειών περαιτέρω ενίσχυσης των υποδομών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, αποτέλεσαν το επίκεντρο της συζήτησης χθες κατά την επίσκεψη του γενικού γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Καθηγητή Οδυσσέα Ζώρα, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Αργοστόλι.

Ο κ. Ζώρας ξεναγήθηκε στα εργαστήρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Ιονίου Πανεπιστημίου, συνομίλησε με διδάσκοντες και ερευνητές, και ενημερώθηκε εκτενώς για το σημαντικό ερευνητικό έργο που επιτελείται στο Τμήμα.

Η συζήτηση με τα μέλη του Τμήματος, περιστράφηκε γύρω από τη σημασία του αγροδιατροφικού τομέα για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την Ελλάδα γενικότερα, και τον σημαντικό ρόλο του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και της ακαδημαϊκής κοινότητας στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα.

Ο κ. Ζώρας ανέφερε πως πιστεύει και εργάζεται για την περιφερειακή ανάπτυξη, γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Περιφερειακά Ιδρύματα, έχοντας και ο ίδιος μακρά πορεία υπηρέτησης σε Περιφερειακό Πανεπιστήμιο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του Τμήματος και τη στήριξη των φοιτητών. Ο κ. Ζώρας, ανέφερε πως είχε ενημερωθεί από την Πρυτανική αρχή για το μέγεθος της έκτασης που ανήκει στο Ίδρυμα. Πλέον έχοντας και ιδία εικόνα, τόσο της δουλειάς που πραγματοποιείται στο Τμήμα όσο και των αναγκών του, δεσμεύτηκε να συνεισφέρει στην επιτάχυνση των διαδικασιών προκήρυξης μελέτης για ανέγερση νέου κτηρίου που θα καλύπτει τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος, καθώς και για ανέγερση φοιτητικής εστίας.

Στη συνάντηση με το γενικό γραμματέα συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Τμήματος Νικόλαος Κοψαχείλης, καθώς και τα μέλη ΔΕΠ και διδάσκοντες Ιωάννης Σαμαράς, Ευφημία Ηρειώτου, Ειρήνη Κατσαλήρου, Παύλος Μπουχάγιερ, Αικατερίνη Παπαδάκη, Σωτηρία Μήλλα και Ελένη Σακαντάνη.