Ο διαχωρισμός ογκωδών απορριμμάτων

Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Σπύρος Ματιάτος εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Ενημερώνουμε τους Δημότες μας ότι ο Δήμος Κεφαλλονιάς ξεκινά μια μεγάλη προσπάθεια, εναρμονισμένη πλήρως με το Τοπικό και Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, η οποία αφορά και το διαχωρισμό των ογκωδών απορριμμάτων, για την καλύτερη αποκομιδή και διαχείριση τους.

Θα γίνεται ξεχωριστή αποκομιδή των υπολειμμάτων πρασίνου (κλαδέματα) από τα λοιπά ογκώδη απορρίμματα.

Ήδη οργανώνονται ξεχωριστά συνεργεία και ξεχωριστοί χώροι απόθεσης για το σκοπό αυτό.

Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που δημιουργούνται συνεχώς με την ανεξέλεγκτη απόθεση κάθε είδους απορριμμάτων στους κοινόχρηστους χώρους, κυρίως δίπλα στους κάδους απορριμμάτων, το θέμα αυτό αποκτά πλέον για το Δήμο μας πρωταρχική σημασία.

Παρακαλούμε τους Δημότες μας, όπως φροντίζουν τα κλαδέματα πρασίνων να είναι ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ από πάσης φύσεως άλλα ογκώδη απορρίμματα (προς αποκομιδή) και κατάλληλα τακτοποιημένα – δεμένα σε δεμάτια.

Η Καθαριότητα, η καλαισθησία και η προστασία του Περιβάλλοντος είναι υγεία, είναι πολιτισμός, είναι υπόθεση όλων μας.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τις Υπηρεσίες του Δήμου μας για το σκοπό αυτό στη Δ.Ε Αργοστολίου είναι:

α. Για τα κλαδέματα, ξερά χόρτα και γενικότερα υπολείμματα Πρασίνου η Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου (στο τηλ. 26713-62647)

β. Για τα λοιπά ογκώδη απορρίμματα η Δ/νση Καθαριότητας και κ.χ (στο τηλ. 26710-26999 και 26713-62655)

Για τις λοιπές Δημ. Ενότητες, στις κατά τόπους Υπηρεσίες εκεί.

Ο Α/Δήμαρχος

Καθημερινότητας

Σπυρίδων Ματιάτος