Ο Ι. Ματσούκας νέος γ. Αστ. Δ/ντης Ιονίων

O Ιωάννης Ματσούκας είναι ο νέος Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Ιονίων Νήσων μετά τις πρόσφατες αποφάσεις του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα, με τις οποίες τοποθετήθηκαν – μετακινήθηκαν οι Ταξίαρχοι Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο κ. Ματσούκας υπηρέτησε την τελευταία 3τία από τη θέση του Αστυνομικού Διευθυντή Κέρκυρας.