Πέσανε υπογραφές (Γνήσιος και εργολάβος Χαϊδεμένος) για αποκατάσταση του συνθετικού χλοοτάπητα

Aλ. Παρίσης

«Επεσαν» πρόσφατα οι υπογραφές μεταξύ του δημάρχου Κεφαλονιάς κ. Αλέξανδρου Παρίση και του εκπροσώπου της Εταιρείας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» κ. Κυριάκου Χαϊδεμένου, για το έργο της «Αντικατάστασης του συνθετικού χλοοτάπητα» στο Δημοτικό Στάδιο Αργοστολίου «Ανδρέας Βεργωτής».

Το έργο, αρχικού προϋπολογισμού 443.895 (χωρίς ΦΠΑ), τελικά κατοχυρώθηκε στην ανάδοχο εταιρεία “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ” που έδωσε έκπτωση 31,37%, δηλαδή, τελικός προϋπολογισμός 304.636,48 Ε + 24% ΦΠΑ, ήτοι 377.749,24 Ε.

Η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών της αντικατάστασης του χλοοτάπητα, σύμφωνα με τη σύμβαση, ορίζεται σε 300 ημερολογιακές ημέρες (10 μήνες) από την ημερομηνία υπογραφής της.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού-Γ.Γ.Α. και θα εκτελεσθεί από το Δήμο Κεφαλονιάς (Κύριος του έργου).

Το Γήπεδο του Αργοστολίου