Παρέμβαση της περιφερειάρχη Ρόδη Κράτσα στο Ευρωκοινοβούλιο

Ροδή Κράτσα

Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, ευρισκόμενη στις Βρυξέλλες για την Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, είχε ιδιαίτερες συναντήσεις και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συνοδευόμενη από τον έλληνα Ευρωβουλευτή κ. Στέλιο Κυμπουρόπουλο, με τον Πρόεδρο και μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στον Γάλλο Ευρωβουλευτή της Αριστεράς Πτέρυγας και Πρόεδρο της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Younous Omarjee, η Περιφερειάρχης κατέθεσε την εμπειρία της από την διοίκηση της Περιφέρειας των Ιονίων Νήσων, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κοινή πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ρόλο και την θέση που έχουν οι Περιφέρειες στην χάραξη της περιφερειακής πολιτικής, ούτε τις ίδιες δυνατότητες για να εφαρμόσουν την αναπτυξιακή πολιτική στο περιφερειακό επίπεδο και την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών πόρων.

“Στην πραγματικότητα εφαρμόζουμε την περιφερειακή πολιτική της Κυβέρνησης παρά έχουμε την ευκαιρία της συνδιαμόρφωσής της, την ευελιξία της προσαρμογής και εξέλιξής της σύμφωνα με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών”, τόνισε η Ρόδη Κράτσα.

Όσο για τα Εθνικά Σχέδια Ανάκαμψης, η Περιφερειάρχης σημείωσε ότι μόνο μια μειονότητα των Περιφερειών σε ολόκληρη την Ευρώπη κλήθηκαν από τα κράτη-μέλη τους να συμμετέχουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στην προετοιμασία του.

Παράλληλα, η πρώην ευρωπαία αξιωματούχος ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην διαδικασία αξιολόγησης της επίτευξης των στόχων και των δεσμεύσεων των κρατών-μελών για την πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, “Να εξετάσει τις διοικητικές και διαχειριστικές δυνατότητες που έχουν σήμερα οι Περιφέρειες μέσα στο πλαίσιο των κρατών-μελών και την εξαγωγή συμπερασμάτων για την εφαρμογή καλών πρακτικών” τόνισε, παρουσιάζοντας την περίπτωση της Ελλάδος όπου οι Περιφέρειες υποφέρουν από την έλλειψη ανθρώπινου υπηρεσιακού δυναμικού.

Τέλος η Περιφερειάρχης ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να εγγυηθεί την δίκαιη μετάβαση όλων των περιοχών της Ευρώπης προς την νέα ψηφιακή και πράσινη εποχή με ειδικές πολιτικές και χρηματοδοτήσεις των πλέον αδυνάτων περιοχών με διαρθρωτικά προβλήματα, όπως οι νησιωτικές Περιφέρειες.

Προς αυτή την κατεύθυνση η Περιφερειάρχης υποστήριξε την δημιουργία Ειδικού Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Κλιματική Αλλαγή που θα επικεντρώνεται στην πρόληψη, την παρακολούθηση αλλά και στην άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών της στην οικονομία, τα πολιτιστικά μνημεία, τις υποδομές κλπ.