Παρέμβαση του αντιπεριφερειάρχη Σωτήρη Κουρή για τα προβλήματα στο Ρατζακλί

Σωτ. Κουρής

Ρατζακλιώτες-Ρατζακλές,

Αγαπητοί κύριοι,

Διάβασα με μεγάλη προσοχή την Επιστολή – Διαμαρτυρία σας, μέσω του τύπου και τα προβλήματα που σας απασχολούν.

Αν και αυτά τα θέματα άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου Αργοστολίου, θα είμαστε πάντα συμπαραστάτες Σας, σε θέματα που άπτονται της νομικής υπόστασης μας.

Ο Aντιπεριφερειάρχης

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ –ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ