Προκήρυξη υποτροφίας «Κίμων Λειβαδάς»

Η Αδελφότητα Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Πειραιά με την απόφαση του Δ.Σ. στη συνεδρίαση της 15ης Νοεμβρίου 2023:

Προκηρύσσει μια υποτροφία δωρεάς του Κίμωνα Λειβαδά, η οποία συνίσταται στην παραχώρηση διαμερίσματος (γκαρσονιέρας) για τη διαμονή φοιτητή/φοιτήτριας που σπουδάζει στο νομό Αττικής και η μόνιμη κατοικία της οικογένειάς του /της βρίσκεται στην Κεφαλονιά ή την Ιθάκη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μαζί με το αίτημα που θα απευθύνουν να αποστείλουν τα εξής δικαιολογητικά:

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  1. Αποδεικτικό απολυτηρίου, στο οποίο να φαίνεται ότι αποφοίτησε από Λύκειο της Κεφαλονιάς ή της Ιθάκης.
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου επιτυχίας του φοιτητή/ τριας, στο οποίο να φαίνεται η Σχολή εισαγωγής και ο βαθμός επιτυχίας.
  3. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, γονέων ή κηδεμόνων, μαζί με το Ε9, οικονομικού έτους 2022.
  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
  5. Βεβαίωση από την αρμόδια αρχή (Δήμο), στην οποία θα αναγράφεται ότι η μόνιμη κατοικία της οικογένειάς του/της είναι στην Κεφαλονιά ή την Ιθάκη.

Όροι της Υποτροφίας:

  1. Ο χρόνος παραχώρησης του διαμερίσματος στο φοιτητή/ τριας που θα επιλεγεί, θα αντιστοιχεί στα έτη σπουδών της Σχολής στην οποία φοιτά.
  2. Ο φοιτητής/τρία καλύπτει με δικά του/της έξοδα λογαριασμούς ΔΕΚΟ (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό) και κοινοχρήστων που αντιστοιχούν στο διαμέρισμα.

Τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων παρακαλούμε να υποβάλλονται στη Γραμματεία του Συλλόγου μας ηλεκτρονικά μέχρι και 8/12/2023:

adelfotita@kefalinontopos.gr με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: adelfotitakefalinontopos@gmail.com με θέμα:

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ

Αιτήσεις μετά την ως άνω ημερομηνία δε θα γίνονται δεκτές, εκτός εάν δοθεί παράταση με νεώτερη ανακοίνωση του Συλλόγου.

Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών και η επιλογή θα γίνει από το Δ.Σ. της Αδελφότητας σε Συνεδρίαση, με βάση την οικονομική κατάσταση της οικογένειας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικά το ερώτημά σας στις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία στο τηλ. 210-4227417 (Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 09:00-14:00 και Τετάρτη 17:00-20:00).