Σε 2η φάση το μεταφορικό ισοδύναμο

Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς-Ιθάκης ενημερώνει τα μέλη του για την δυνατότητα οριστικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για τη 2η φάση 2019 του Μεταφορικού Ισοδυνάμου Επιχειρήσεων που ενεργοποιήθηκε χθες 26-9-2019.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η Δευτέρα 7-10-2019.

Σημειώνεται ότι η δυνατότητα υποβολής παρέχεται στους δικαιούχους που υπάγονται στα οριζόμενα της ισχύουσας Πρόσκλησης.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Σταύρος Σπαθής