Σπύρος Ματιάτος: Καθαρίστε τα οικόπεδά σας γιατί θα πέσουνε πρόστιμα!

Καθαρίστε τα οικόπεδά σας, γιατί αλλιώς θα σας κόψουν πρόστιμα. Αυτά τονίζει σε ανακοίνωσή του ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Σπύρος Ματιάτος, που παράλληλα σημειώνει ότι από 1ης Μαϊου απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Ενημερώνουμε, ότι σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 4/2012 Πυροσβεστική διάταξη(ΦΕΚ 1346/Β /25-4-2012) οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση έως 100 μέτρων από τα όρια τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, την απομάκρυνσή τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στην λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτιών και τη μείωση τον κινδύνου από πυρκαγιά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Δήμος θα επιβάλλει πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο (άρθρο 94 παρ.1 περίπτ. 26 εδάφιο β’ τον Ν. 3852/2012),ενώ παράλληλα Θα ενημερώσει την Πυροσβεστική αρχή προκειμένου να υποβάλει μήνυση προς τους ανωτέρω ιδιοκτήτες για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα. Επίσης απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς από 1η Μαίου έως 31 Οκτωβρίου. Κάνουμε γνωστό, ότι με το ελάχιστο προσωπικό που διαθέτει ο Δήμος σήμερα (το οποίο δεν επαρκεί ούτε για τον καθαρισμό και την συντήρηση τον πρασίνου των Δημοτικών χώρων), βρίσκεται σε πλήρη αδυναμία να προβεί στην αποψίλωση του τεράστιου αριθμού των ακαθάριστων οικοπέδων σε όλη την έκταση του νησιού. Επίσης, επειδή παρατηρούνται φαινόμενα αλόγιστης κλάδευσης και καταστροφής δέντρων (π.χ. κοπή, ξήρανση) σε κοινόχρηστούς χώρούς του Δήμου, ενημερώνουμε τους πολίτες, ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.10α του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου απαγορεύεται η μερική ή ολική κοπή δένδρων επί των πεζοδρομίων ή λοιπών κοινόχρηστων χώρων. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο από 200,00Ε έως 500,00 Ε ανάλογα με την έκταση της παράβασης (διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2α του Κανονισμού Καθαριότητας).

Ο Αντιδήμαρχος Δ/νσης

Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Σπυρίδων Ματιάτος