Σταύρος Σπαθής: Διακοπή του νερού για οφειλές 3.000€ & άνω

Σταύρος Σπαθής

Από την ΔΕΥΑΚ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ενημερώνουμε τους καταναλωτές της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. ότι βάσει της υπ’ αριθμ. 437/ 2023 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. και μετά από την έγκρισή της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου έχει ξεκινήσει η διαδικασία διακοπής υδροδότησης σε όσους οφείλουν από 3.000,00 € και άνω.

Να επισημάνουμε ότι, βάσει της ανωτέρω απόφασης, όσοι καταναλωτές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της δύναται να εξοφλήσουν το 50% της οφειλής τους και στη συνέχεια παρακαλούνται να ενταχθούν σε διακανονισμό έως 24 δόσεις για το υπόλοιπο των οφειλών, προκειμένου να αποφύγουν όποιες συνέπειες σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Ο Πρόεδρος

Σταύρος Σπαθής