Στερνή μου γνώση να σ’ είχα πρώτα

Με αφορμή την επίκαιρη είδηση της ανησυχητικής διαπίστωσης της αύξησης προσβολής νέων φυτικών ειδών του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Ξυλέλλα (Xylella fastidiosa) σε γειτονικές Μεσογειακές χώρες αφενός και αφετέρου το γεγονός ότι η τυχόν εμφάνιση του στα Νησιά μας θα επιφέρει  δυσβάσταχτες οικονομικές συνέπειες και τεράστιες επιπτώσεις τόσο στο αγροτικό οικοσύστημα όσο και στον τουρισμό μας, ως ενεργοί πολίτες, προτείνουμε  να ενεργοποιηθούν τόσο η Εκτελεστική απόφαση 2015/789/ΕΕ με την τροποποίησή της 2017/2352/ΕΕ τις οποίες έχει εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Π.∆. 365/2002 (ΦΕΚ Α307) που αφορούν τα μέτρα πρόληψης και εξάπλωσης του Xylella fastidiosa.

Ειδικότερα, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει χημική καταπολέμηση του βακτηρίου Ξυλέλλα η αντιμετώπιση του πρέπει να στηρίζεται σε  αυστηρούς ελέγχους κατά την διακίνηση φυτικών ειδών και πολλαπλασιαστικού υλικού, που αναφέρονται ως ενδημικά του βακτηρίου.

Αναμφισβήτητα τα μοναδικά σημεία εισόδου στα Νησιά μας είναι τα λιμάνια και το αεροδρόμιο. Γι΄αυτό πρέπει να γίνεται ενδελεχής έλεγχος στα φυτικά είδη και το πολλαπλασιαστικό υλικό που εισέρχονται και τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από φυτουγειονομικά πιστοποιητικά κατά την διακίνηση τους εντός των Νησιών μας και να είναι απαλλαγμένα εντόμων φορέων του βακτηρίου.

Επιπροσθέτως να ελέγχονται οι κάθε λογής διακινητές  φυτικών  ειδών (δένδρων και πολλαπλασιαστικού υλικού) ώστε να εισάγουν φυτά πιστοποιημένα από ελεγχόμενα φυτώρια περιοχών απαλλαγμένων  από Ξυλέλλα και ανθεκτικών στο παθογόνο καλλιεργούμενων ποικιλιών και ειδών.

Μόνο με την έγκαιρη  πρόληψη και ενημέρωση  όλων των  εμπλεκομένων (Φυτωριούχων, Καταστημάτων πώλησης καλλωπιστικών φυτών – πολλαπλασιαστικού υλικού, Παραγωγών, ∆ήµων, Γεωπόνων δηµοσίου –  ιδιώτες,  Καταναλωτών, κλπ) μπορούμε να αποφύγουμε την ολική καταστροφή όλου του εύρους των φυτών που καλλιεργούμε στα Νησιά μας την στιγμή μάλιστα που στερούμαστε  μιας  ολοκληρωμένης – πλήρης – τράπεζας γενετικού φυτικού  υλικού.

Δρ. Σπυρίδων Ανδ. Θεοτοκάτος
Γεράσιμος  Σωτ. Βαλλιανάτος
 πρώην Πρόεδρος
πρώην Ταμίας
Γεωργικής Σχολής   ΠΑΝΑΓΗ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ