Στ. Τραυλός: Επιχορηγήσεις επιχειρήσεων για τον «Ιανό»

Εγκρίσεις και καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων επιχειρήσεων από την θεομηνία «ΙΑΝΟΣ» σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

  • Εκδόθηκαν οι προβλεπόμενες Υπουργικές αποφάσεις για την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής.
  • Δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου ίση με το 55% για τους επιχειρηματίες και τους κατ΄ επάγγελμα αγρότες και 27,5% για τους κατόχους αγροτικών εκμεταλλεύσεων, του συνόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας.
  • Άμεσες ενέργειες της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης προς τους ενδιαφερόμενους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής της επιχορήγησης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το δεύτερο και τελευταίο στάδιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής της επιχορήγησης του Δημοσίου προς τους πληγέντες, επιχειρηματίες, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και κατόχους αγροτικών εκμεταλλεύσεων, από τη θεομηνία “ΙΑΝΟΣ” μετά την έκδοση των απαραίτητων εκ του νόμου Υπουργικών Αποφάσεων.

Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση, για τους επιχειρηματίες και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, με το 55% του συνόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας.

Για τους κατόχους αγροτικών εκμεταλλεύσεων η ως άνω δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου είναι ίση με το 27,5 % του συνόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η επιχορήγηση είναι ίση με το παραπάνω ποσοστό της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας που δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Από το σύνολο της επιχορήγησης, αφαιρείται τυχόν προκαταβολή που έχουν λάβει οι δικαιούχοι.

Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας για την ολοκλήρωση καταβολής της επιχορήγησης του Δημοσίου, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης, να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα εκ του νόμου δικαιολογητικά. Με ηλεκτρονικό μήνυμα, που έχει ήδη αποσταλεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η εκτίμηση της ζημίας, το αρμόδιο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης, με ενημερωτικό έγγραφο γνωστοποιεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν.

Η ορθή και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών που θα ζητηθούν και η συνεργασία των ενδιαφερομένων με τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης, είναι αναγκαία τόσο για την νομιμοποίηση της ήδη καταβληθείσας προκαταβολής ποσοστού 20% όσο και την άμεση κίνηση της διαδικασίας καταβολής του υπόλοιπου ποσοστού της συνολικής επιχορήγησης από το Υπουργείο Οικονομικών.

Ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Π.Ε. Ιθάκης

Σταύρος Π. Τραυλός