Συνέντευξη Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΛΠΕ κ. Ευστάθιου Τσοτσορού

  1. Καταγράψατε ένα πολύ καλό τελευταίο τρίμηνο. Σε μια περίοδο υψηλών τιμών του αργού και του δολαρίου που βασίσατε την πορεία σας;

Μετά την επίτευξη διαδοχικών ρεκόρ την τελευταία τριετίασε παραγωγή, πωλήσεις και εξαγωγές, το2018 ο Όμιλος ΕΛΠΕ θα καταγράψει ιστορικά υψηλά σε κέρδη EBITDA, που θα προσεγγίσουν το €1 δις.

Είναι ενδεικτικό ότι, ήδη στο  Γ’ Τρίμηνο τα δημοσιευμένα EBITDAήταν αυξημένα κατά 12% και τα καθαρά κέρδη κατά 28% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με αποτέλεσμα στο Εννεάμηνο του τρέχοντος έτους τα δημοσιευμένα κέρδη EBITDA να έχουν διαμορφωθεί στα €731 εκατ. (+20%) και τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδηστα€360 εκατ. (+32%), τα υψηλότερα που έχουν καταγραφεί.

Οι εν λόγω επιδόσεις είναι το αποτέλεσμα της συστηματικής υλοποίησης του τρέχοντος Πενταετούς Προγράμματοςκαι της επίτευξης των στόχωναριστοποίησης της εκμετάλλευσης του παραγωγικού συστήματος, που αποτυπώνεται στα διαδοχικά ρεκόρστην παραγωγήπου έφτασε τους 11,7 εκατ. τόνους, σε όγκους πωλήσεωνπου άγγιξαν τους 12,4 εκατ. τόνους, αλλά και στις εξαγωγές που αντιπροσωπεύουν πλέον το 57% των συνολικών πωλήσεων. Επιπλέον δε, οφείλονται στον αποτελεσματικό χρηματοοικονομικό σχεδιασμό για σταδιακή μείωση του συνολικού δανεισμού και περαιτέρω περιορισμό του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 13%, ενώ και οι λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι τριμήνων, ξεπερνώντας τα €203 εκατ.

  1. Μια τόσο κερδοφόρα επιχείρηση γιατί άραγε να πουληθεί την ώρα που διαθέτει και στρατηγικής σημασίας υποδομές. Καθώς φεύγουμε από το μνημόνιο δεν υπάρχει περιθώριο αναθεώρησης των σχεδίων την ώρα που η κυβέρνηση βάζει ως στόχο το δημόσιο έλεγχο σε στρατηγικής σημασίας τομείς;

Η απόφαση για την πώληση ποσοστού 50,1% των μετοχών των ΕΛΠΕ αποτελεί απόφαση των κύριων μετόχων, ήτοι του Δημοσίου διά του ΤΑΙΠΕΔ (20%) και της Paneuropean(30,1%), οι οποίοι προφανώς εκτιμούν ότι η πώληση αποτελεί για τους ίδιους τη βέλτιστη αξιοποίηση της επένδυσής τους, πέραν του γεγονότος ότι στην περίπτωση του Δημοσίου η πώληση αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση.

Η παρούσα Διοίκηση εργάστηκε με αποκλειστικό γνώμονα την ισχυροποίηση και ενδυνάμωση του Ομίλου, ώστε να διασφαλιστεί – σε κάθε περίπτωση – η ανταγωνιστική του παρουσία και προοπτική.

  1. Σε μια περίοδο που κεντρικό στοιχείο για την πορεία της εταιρείας είναι η ιδιωτικοποίηση, πώς χαράσσετε την στρατηγική της επόμενης περιόδου;

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Ομίλου υλοποιείται στο πλαίσιο των κυλιόμενων πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, με κύριους άξονες την ασφάλεια, τη διαρκή ενίσχυση της εξωστρέφειας, τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και την επίτευξη των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης, με έμφαση στον Ενεργειακό και Ψηφιακό Μετασχηματισμό.

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση. Κατόπιν αυτών, είναι προφανές ότι διαφοροποίηση του υφιστάμενου Στρατηγικού Σχεδιασμού και του πενταετούς επιχειρηματικού πλάνου προϋποθέτει ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης του 50,1% των μετοχών του Ομίλου.

  1. Ποιος θεωρείτε ότι πρέπει να είναι ο ρόλος των ΕΛΠΕ όταν περάσουν σε ένα νέο σχήμα, που ενδεχομένως να έχει ανταγωνιστικότερα διυλιστήρια;

Ήδη σήμερα, τα ΕΛΠΕ είναι ένας ανταγωνιστικός και εξωστρεφής ενεργειακός Όμιλος, κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη Ν.Α. Ευρώπη, βελτιώνει διαρκώς την τεχνογνωσία και την τεχνολογική του βάση, αναπτύσσει την καινοτομία και επιτυγχάνει αριστοποίηση εκμετάλλευσης. Με τις ικανοποιητικές του επιδόσεις κατατάσσεται ανάμεσα στους 100 κορυφαίους ενεργειακούς Ομίλους παγκοσμίως, γεγονός που επιβεβαιώνει τη βιώσιμη παρουσία του στο διεθνές περιβάλλον.

Συνεπώς, θεωρώ ότι είναι περισσότερο από βέβαιο ότι ο Όμιλος θα συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό και τη λειτουργία κάθε νέου σχήματος.

  1. Σε σχέση με τις επιβαρύνσεις για αγορά δικαιωμάτων ρύπων CO2 τώρα. Πώς μπορεί να σταθεί στο διεθνή ανταγωνισμό στην περιοχή μας μια μονάδα όπως τα ΕΛΠΕ;

Ο Ενεργειακός Μετασχηματισμός αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τον Όμιλο, που έχει θέσει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 έως το 2025 κατά 25%, έναντι του 2014. Ο στόχος αυτός έχει ήδη επιτευχθεί, μετά την υλοποίηση παρεμβάσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ιδιοπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η.Ε.) που την τελευταία πενταετία επέφερε αποφυγή εκπομπών 1,2 εκατ. τόνους CO2, καθώς και τις επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ.

Στο πλαίσιο του πενταετούς προγράμματος 2019-2023θα ολοκληρωθεί και το εν εξελίξει «Πρόγραμμα ενεργειακής βελτιστοποίησης», με το οποίο θα επιτευχθεί επιπλέον μείωση της ετήσιας συνολικής κατανάλωσης ενέργειας κατά 5%, αύξηση της κατανάλωσης Φ.Α. από 7% σε 9%, μείωση της συμμετοχής της «εισαγόμενης» Η.Ε. από 13% σε 8% και περαιτέρω μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου κατά 200.000 τόνους ισοδυνάμου CO2.

Με την υλοποίηση των προγραμματισμένων παρεμβάσεων και επενδυτικών έργων, τα ΕΛΠΕ διατηρούν και ενισχύουν την θέση τους στο διεθνή ανταγωνισμό.

  1. Σε σχέση με την εγχώρια αγορά καυσίμων, όπου βλέπουμε ένταση ανταγωνισμού αλλά και φαινόμενα λαθρεμπορίας, ποια είναι η στρατηγική της εταιρεία που είναι ηγετική;

Η στρατηγική της Εμπορίας του Ομίλου σχεδιάσθηκε με βασικούς στόχους, την ενίσχυση του προγράμματοςεξασφάλισης ποιοτικής και ποσοτικής «εγγύησης»για τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, την ενεργό συμμετοχή στην προσπάθεια του ΣΕΕΠΕ για μείωση της παραβατικότητας και του λαθρεμπορίου, καθώς και την αποτελεσματική προσαρμογή στις κατευθύνσεις της ενεργειακής μετάβασης της χώρας.

Στην κατεύθυνση αυτή,εστιάζουμε στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντωνμε αυξημένη ενεργειακή απόδοση και μειωμένη εκπομπή ρύπων, προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα της ναυτιλιακής αγοράςμε την υποχρεωτική εισαγωγή των καυσίμων χαμηλού θείου, μεριμνούμε για την ανταγωνιστική μας παρουσία στο νέο τοπίο για το αεροπορικό καύσιμούστερα και από τον εκσυγχρονισμό των περιφερειακών αεροδρομίων, ενώ παράλληλα, επεκτείνουμε τοδίκτυο εφοδιασμού φυσικού αερίουκαι προωθούμε τουςηλεκτρικούς ταχυφορτιστές οχημάτων στους χώρους των πρατηρίωνμας.

  1. Μειώσατε το κόστους δανεισμού σημαντικά. Η συγκυρία θεωρείτε ότι σας ευνοεί περαιτέρω βελτίωση; Πόσο επηρεάζει την ανταγωνιστικότητά σας;

Με τον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό του Ομίλου επιτεύχθηκε η σταδιακή μείωση του συνολικού καθαρού δανεισμού στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 2,5 ετώνκαι η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 32,4% έναντι του 2014. Σημαντική ήταν και η μείωση των συνολικών υποχρεώσεων του Ομίλου κατά 25%, σε σχέση με το 2015.

Η σταθεροποίηση της κερδοφορίας για τέταρτο συνεχή χρόνο, διευκολύνει την αναχρηματοδότηση με χαμηλότερα επιτόκια, με προφανή τη θετική επίπτωση στην ανταγωνιστικότητά μας.

  1. Η χώρα μας γίνεται ενεργειακός κόμβος. Ποιος ο ρόλος των ΕΛΠΕ την ώρα που μετέχει δυναμικά στο εθνικό εγχείρημα για τον εντοπισμό και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων;

Η ΕΛΠΕ έλαβε την στρατηγική απόφαση να επικεντρωθεί αποκλειστικά στον ελλαδικό χώρο, έχοντας ως παρακαταθήκη τη σημαντική εμπειρία των στελεχώντης που διερεύνησαν συνολικά 39 blocks στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου από το 1975 μέχρι το 2011.

Τα τελευταία 3 χρόνια δημιουργήσαμε χαρτοφυλάκιο επιλεγμένων περιοχών στη Δ. Ελλάδα, είτε αυτοδύναμα σε Άρτα – Πρέβεζα και ΒΔ Πελοπόννησο, είτε προσελκύοντας κορυφαίες διεθνείς εταιρείες όπως οι, Total, ExxonMobil, Repsol και Edisonστις θαλάσσιες περιοχές Κρήτης και Ιονίου Πελάγους.

Στα τέλη του 2019αναμένεται να πραγματοποιηθεί η γεώτρηση στον Πατραϊκό, όπου τα πιθανά απολήψιμα αποθέματα εκτιμώνται σε 140 εκατ. βαρέλια πετρελαίου.

Ευελπιστούμε ότι, η ερευνητική μας προσπάθεια – που έχει ως απαράβατη αρχή την απόλυτη προστασία του περιβάλλοντος – θα οδηγήσει στην ανακάλυψη εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων, ανάλογων των πρόσφατων ανακαλύψεων στη ΝΑ Μεσόγειο. Μια τέτοια εξέλιξη θα αναβαθμίσει γεωστρατηγικά τη χώρα, θα ενισχύσει την ενεργειακή της ασφάλεια, θα εισφέρει σημαντικά έσοδα για το Κράτος, ενώ θα λειτουργήσει καταλυτικά και στην ανάπτυξη των  τοπικών κοινωνιών.