Συνεδριάζει το Δημ. Συμβούλιο για τον απολογισμό

Μ. Αλυσανδράτος

To Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλονιάς συνεδριάζει σήμερα και ώρα 6.30 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου). 

Θα συζητηθεί το  θέμα: Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017 Δήμου Κεφαλλονιάς (αριθμ. 354/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αποφάση Οικ. Επιτροπής).

Εισ: Α/ Δήμαρχος κα Σοφία Γαρμπή.

Ο πρόεδρος

ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση (4η) του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου),  στις  23 Ιανουαρίου  2019   ημέρα Τετάρτη και  ώρα  21:30    με τα παρακάτω κατεπείγοντα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.  Έγκριση της αριθμ. 1/2019 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Κεφαλλονιάς σχετική με τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Κεφαλλονιάς και σύσταση ισάριθμων οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού για την συνέχιση υλοποίησης του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

ΕΙΣ: Πρόεδρος Ο.Κ.Α.Π. κ. Γ. Παπαναστασάτος

 

2.  Έγκριση  της αριθμ. 424/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς σχετική με τέλος σύνδεσης και χρέωση παγίου αποχέτευσης Δ.Ε. Ελειού Πρόννων.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Κ. κ. Ν. Ανουσάκης

3.  Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Τακτική Γενική Συνέλευση του «Δικτύου Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Π.Ε Κεφαλληνίας και Ιθάκης- Δήμου Κεφαλλονιάς και Ιθάκης».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

4.  Έγκριση της υπ’ αριθμ.2/2019 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.
ΕΙΣ: κ. Η. Κουρκουμέλης

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι θίγονται άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου και λόγω επιτακτικών προθεσμιών

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ