Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΙΝ στην Κέρκυρα

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση, σήμερα Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της ΠΕΔ-ΙΝ, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13 στην Κέρκυρα, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

❶ Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ.

❷ Κατάρτιση προϋπολογισμού της ΠΕΔ-ΙΝ, έτους 2018.

Εισηγήτρια: Γεωργία Λιβιτσάνου- Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

❸ Έναρξη Λειτουργίας Εργαστηρίου Ψηφιακής Φωτογραφίας.

Εισηγητής: Γιώργος Κρεμμύδας, Γραφείο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ

❹ Ενημέρωση για την έγκριση χρηματοδότησης του έργου «CRAFT LABS» στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME V-A «ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020».

Εισηγήτρια: Γεωργία Λιβιτσάνου- Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

❺ Πρόγραμμα: «ΠΕΔ-ΙΝ Wi-Fi Hot Spots». Φάση Α: Συγχώνευση Έργων «Ευρυζωνικών Δικτύων» και «Wi-Fi Hot Spots» και αναβάθμισή τους σε ένα Ενιαίο Έργο.

Εισηγητής: Νικόλαος Σταματέλλος, Σύμβουλος Ανάπτυξης ΠΕΔ-ΙΝ

❻ Ενημέρωση για τη 2η Τεχνική Συνάντηση Προγράμματος «SaveMedCoasts» 30/11-01/12/2017 στη Ρώμη και Απόφαση Συμμετοχής – Παρουσίασης του Έργου στο 6ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Πολιτικής Προστασίας και στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, 5-6 Μαρτίου 2018 στις Βρυξέλλες.

Εισηγήτρια: Γεωργία Λιβιτσάνου- Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

❼ Πρόγραμμα: «Συντήρηση και αναβάθμιση σεισμολογικού δικτύου ΠΕΔ-ΙΝ»

Εισηγητής: Νικόλαος Σταματέλλος, Σύμβουλος Ανάπτυξης ΠΕΔ-ΙΝ

❽ Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

❾ Λοιπά θέματα

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Αλέξανδρος Παρίσης

Δήμαρχος Κεφαλλονιάς