Συνεδριάζουν κατεπειγόντως τα Δημοτικά Συμβούλια Ληξουρίου και Σάμης

Γ. Κατσιβέλης

Τα Δημοτικά Συμβούλια Ληξουρίου και Σάμης συνεδριάζουν κατεπειγόντως σήμερα στο Ληξούρι (5 μ.μ.) και στη Σάμη (7 μ.μ.) για τα πόστα που θα δοθούν στους νέους αυτούς Δήμους.

Οι σχετικές προσκλήσεις αναφέρουν:

  • ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 6η κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Γερασίμου και Αθηνάς Τζουγανάτου (1ος όροφος), οδός Παπά Χαρ. Γραικούση, την 24η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή εκπροσώπων Δήμου Ληξουρίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Ι.Ν.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

  1. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Ληξουρίου στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης Α.Ε. ΟΤΑ (Ε.Δ.Α.Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α.)

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

  1. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Ληξουρίου στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ – ΔΗΜΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω τήρησης αποκλειστικών προθεσμιών, εκ του Νόμου, και λόγω καθορισμένων Γενικών Συνελεύσεων των ανωτέρω φορέων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΜΙΝΑΡΗ

  • ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην Κατεπείγουσα Συνεδρίαση (4η) του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Σάμη και στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου την 24η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Σάμης για το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κεφαλλονιάς.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

2) Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Σάμης για το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Η.ΚΕ.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

3) Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Σάμης για το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφ/νίας & Ιθάκης».

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

4) Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Σάμης στον Ο.Κ.Α.Π.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

5) Σύσταση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σάμης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Καλλιβωκάς.

6) Εκλογή Εκπροσώπων Δήμου Σάμη στην Γενικής Συνέλευσης της Π.Ε.Δ.Ι.Ν.

Εισηγητής κ. Δήμαρχος.

Η συνεδρίαση αυτή κρίθηκε κατεπείγουσα διότι θίγονται άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου και συγκεκριμένα επειδή τα παραπάνω θέματα αφορούν στην σύσταση των Νομικών Προσώπων που πρέπει να λειτουργήσουν άμεσα.

Μέχρι 31-10-2019 οριστικοποιείται η διάσπαση του πρώην Δήμου Κεφαλλονιάς και οι νεοσύστατοι Δήμοι πρέπει να ορίσουν του εκπροσώπους τους στα νέα Διοικητικά Συμβούλια των Νομικών Προσώπων.

Τα Νομικά πρόσωπα υπολειτουργούν σήμερα και δεν εξυπηρετούν τους σκοπούς τους.

Οι απερχόμενες διοικήσεις προφανώς και δικαιολογημένα κωλύονται να λάβουν πρωτοβουλίες και να υλοποιήσουν αποφάσεις που θα δεσμεύσουν τις νέες διοικήσεις.

Τέλος επειδή το επόμενο Σαββατοκύριακο λαμβάνουν χώρα εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 κρίνεται επιτακτική η ανάγκη σύγκλησης της αυτής της συνεδρίασης στα πλαίσια του κατεπείγοντος.

Η Πρόεδρος ΑΡΙΣΤΕΑ ΑΜΙΤΣΗ

Ο δήμαρχος Ληξουρίου Γ. Κατσιβέλης
Ο δήμαρχος Σάμης Γερ. Μονιάς