Σύμβαση 187.760 Ευρώ για το οδικό δίκτυο της Ιθάκης υπέγραψε ο περιφερειάρχης

Τη σύμβαση κατασκευής του έργου «Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας επαρχιακού δικτύου ΠΕ Ιθάκης» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 187.769,16 ευρώ και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με ΣΑΕΠ 022 και ΚΕ 2013ΕΠ02200001.

Σύμφωνα με την σύμβαση θα πραγματοποιηθεί σειρά παρεμβάσεων για την ασφάλεια του επαρχιακού οδικού δικτύο   υ στην Ιθάκη, ενώ ο ανάδοχος εργολάβος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποπερατώσει συνολικά το έργο εντός 240 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.