Τι έγιναν τα τσιμέντα της ΤΙΤΑΝ (500 τόννοι) που ήταν δωρεά για τη σεισμόπληκτη Κεφαλονιά

O επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Φίλοι Κεφαλληνιακής Oμόνοια» (ΦΙΚO) κ. Ηλίας Παρίσης απέστειλε στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεράσιμο Παπαναστασάτο δύο επιστολές με τις οποίες ζητάει να του χορηγήσει ο Δήμος αντίγραφα όλων των εγγράφων και από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που αφορούν την δωρεά από πλευράς της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ, πεντακοσίων (500) τόννων ενσακισμένου τσιμέντου στην σεισμόπληκτη Κεφαλονιά, προκειμένου να αντιμετωπιστούν επείγουσες επισκευαστικές ανάγκες, σε κτίρια δημοσίου συμφέροντος.

Ειδικότερα στο έγγραφο των ΦΙΚO αναφέρονται τα εξής:

Κυρίες και Κύριοι
Η Δημοτική Αρχή δεν απάντησε ώστε να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο πού και πώς διατέθηκαν οι 500 τόννοι ενσακισμένου τσιμέντου,δωρεά της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ για το πού και πώς διατέθηκαν. Κατέθεσα εκ μέρους των ΦΙ.Κ.O. την επισυναπτόμενη αίτηση. Επισημαίνεται ότι ο αρμόδιος προϊστάμενος του ΤΙΤΑΝ, με παρέπεμψε στον Δήμο για ενημέρωση επί του θέματος.
Με εκτίμηση
Ηλίας Παρίσης
ΠΡOΣ
ΤOΝ κ. ΠΡOΕΔΡO ΤOΥ ΔΗΜOΤΙΚOΥ ΣΥΜΒOΥΛΙOΥ ΔΗΜOΥ ΚΕΦΑΛOΝΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ
Ηλία Παρίση του Μιχαήλ, Δημοτικού Συμβούλου, επικεφαλής της παράταξης
«ΦΙΛOΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΗΣ OΜOΝOΙΑΣ (ΦΙ.Κ.O.)»

Κύριε Πρόεδρε,
Όπως γνωρίζετε από τον Μάρτιο 2014, η τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ, διέθεσε ως δωρεά πεντακοσίους (500) τόνους ενσακισμένου τσιμέντου, στη σεισμόπληκτη Κεφαλονιά, προκειμένου να αντιμετωπιστούν επείγουσες επισκευαστικές ανάγκες σε κτίρια δημοσίου συμφέροντος.
Η εταιρία, όπως γνωστοποίησε στους αρμόδιους φορείς, θα ικανοποιεί σχετικά αιτήματα φορέων που θα της απευθύνονται απευθείας, για την άμεση αποκατάσταση των πιο σημαντικών κτιριακών προβλημάτων σε δημόσια ή δημοτικά κτίρια, ιερούς ναούς, καθώς και σε έργα που αφορούν υποδομές, για την ανακούφιση των σεισμόπληκτων κατοίκων του νησιού.

Την 16 Σεπ 2015 υπέβαλα στον αρμόδιο Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εξωτερικών Βιομηχανικών Σχέσεων, Τομέα Ελλάδας της Εταιρίας, το συνημμένο email αίτημα, με το οποίο ζητούσα ενημέρωση για την πορεία απορρόφησης της εν λόγω δωρεάς.
O συγκεκριμένος προϊστάμενος δεν μου απάντησε, σε τηλεφωνική δε επικοινωνία που είχα μαζί του, με ενημέρωσε ότι δεν είναι εξουσιοδοτημένος από την Εταιρία του να μου δώσει τα στοιχεία που ζητούσα και με παρέπεμψε στον Δήμο για αυτά.
Κατόπιν αυτού και υπό το πρίσμα του γεγονότος ότι η Εταιρία ΤΙΤΑΝ, διέθεσε τους πεντακοσίους (500) τόνους ενσακισμένου τσιμέντου, για την άμεση αποκατάσταση των πιο σημαντικών κτιριακών προβλημάτων ΜOΝO σε δημόσια ή δημοτικά κτίρια, ιερούς ναούς, καθώς και σε έργα που αφορούν υποδομές και ΜOΝO για την ανακούφιση των σεισμόπληκτων κατοίκων του νησιού, παρακαλώ όπως:

1 Ενημερωθεί τώρα το Δημοτικό Συμβούλιο αν έχει αξιοποιηθεί και πώς μέχρι σήμερα η εν λόγω δωρεά.
2 Κοινοποιήσετε στους ΦΙ.Κ.O. διά του επικεφαλής των, όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις από τον Δήμο ή φορείς για χορηγήσεις τσιμέντου.
3 Τις συγκεκριμένες επισκευαστικές ανάγκες δημοσίων ή δημοτικών κτιρίων, που καλύφθησαν με αυτές τις χορηγήσεις και τα πρωτόκολλα παραλαβής των συγκεκριμένων εργασιών που εκτελέσθησαν ή τις αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών παραλαβής, αν τα έργα είναι σε εξέλιξη.
4 Τις συγκεκριμένες επισκευαστικές ανάγκες υποδομών για την ανακούφιση των σεισμοπλήκτων, στις οποίες χρησιμοποιήθηκε η δωρεά, καθώς επίσης και τα πρωτόκολλα παραλαβής εργασιών.
5 Την έγγραφη ενημέρωσή μας, αν στις εγκριθείσες δαπάνες αναμόρφωσης του Π/Υ για τσιμεντοστρώσεις από το παρόν ή το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, χρησιμοποιήθηκαν τσιμέντα από την δωρεά του ΤΙΤΑΝ και επομένως οι εν λόγω δαπάνες ήσαν μειωμένες ισόποσα με την αξία του τσιμέντου που χρησιμοποιήθηκε.
6 Αντίγραφα των συγκεκριμένων αναμορφώσεων του Π/Υ.
7 Κάθε άλλο στοιχείο που αφορά την συγκεκριμένη δωρεά.

Το παρόν αίτημα κατατίθεται στον Δήμο διά του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, με σκοπό να καταδείξει ότι αξιοποιήθηκε ή θα αξιοποιηθεί η εν λόγω δωρεά επ΄ωφελεία των σεισμόπληκτων περιοχών και δεν υπήρξε ολιγωρία και σε αυτό το θέμα, όπως αντίστοιχα υπήρξε, αλλά ελπίζουμε να μην χάθηκε οριστικά, με την δωρεά των 5.000.000 ευρώ της Περιφέρειας Αττικής.

Για την Δημοτική Παράταξη των ΦΙ.Κ.O.
Ηλίας Παρίσης
Επικεφαλής της Παρατάξεως & Δημοτικός Σύμβουλος

• «Κτυπάω καμπανάκι»
Εξ’ άλλου ο κ. Ηλ. Παρίσης απέστειλε στην εταιρεία ΤΙΤΑΝ την ακολουθεί επιστολή:
Κύριε Αναστασάκη

Είμαι επικεφαλής της Δημοτικής Παρατάξεως ΦΙλοι Κεφαλληνιακής Oμόνοιας (ΦΙ.Κ.O.), που προέρχεται εξ ολοκλήρου από το Ληξούρι και την Επαρχία Πάλης (οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τους σεισμούς) και δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Κεφαλονιάς.
Θα ήθελα να ενημερωθώ για την δωρεά της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ προς την ιδιαίτερη πατρίδα μου και συγκεκριμένα επιθυμώ να αναδείξω το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο την εξέλιξη του θέματος.

Συγκεκριμένα την απόφασή σας για την δωρεά, τυχόν αιτήσεις από πλευράς Δήμου που ικανοποιήσατε, μέχρι σήμερα, αν απορροφήθηκε στο σύνολό της η δωρεά σας από τον Δήμο ή αν (ελπίζω όχι) παρέμεινε αναξιοποίητη.
Στην δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε προερχόμενος από την σεισμόπληκτη περιοχή της Κεφαλονιάς, έχω υποχρέωση να “κτυπάω καμπανάκι” για κάθε είδους δωρεά που εστάλη στον δήμο μας.

Σας ευχαριστώ εκ των
προτέρων.

Με εκτίμηση

Ηλίας Παρίσης
Υποστράτηγος ε.α.

Τηλ. επικοινωνίας 2671093990 & 6936821614.