Τι λέει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για το σκάνδαλο με τα διπλώματα οδήγησης στην Κέρκυρα

Από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανακοινώθηκαν τα εξής για το σκάνδαλο με τα διπλώματα οδήγησης στην Κέρκυρα (Βλ. «Η» 12/5/18, αρ.φ. 6815):

Με αφορμή δημοσιεύματα, τα οποία σε κάθε περίπτωση υποκρύπτουν σκοπιμότητα, για τον έλεγχο που διενεργείται αυτές τις ημέρες στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Κέρκυρας της ΠΙΝ, οφείλουμε και προς αποκατάσταση της αλήθειας να αποσαφηνίσουμε τα εξής:

Η έρευνα διενεργείται εδώ και αρκετές ημέρες στην εν λόγω υπηρεσία. Είναι σε εξέλιξη, τα ευρήματα δεν είναι γνωστά -αν αυτά υπάρχουν- και συνεπώς ούτε κανείς υπηρεσιακός παράγοντας μέχρι στιγμής είναι ένοχος ούτε αθώος. Μας προκαλούν εντύπωση τα «φωτογραφικά» δημοσιεύματα που υποδεικνύουν κατευθύνσεις ενοχής ή διαπλοκής, όπως επίσης και οι γενικεύσεις περί διεφθαρμένων, συλλήβδην, δημοσίων λειτουργών.

Οι ενδεχόμενες πράξεις ή παραλείψεις ενός ή περισσοτέρων, δεν χαρακτηρίζουν σε καμία περίπτωση το σύνολο των υπηρεσιών μας. Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε τα πορίσματα, όντας οι πρώτοι που επιθυμούμε και συμβάλλουμε στην πλήρη διαφάνεια, χρηστή διοίκηση και νομιμότητα σε όλες τις υπηρεσίες ευθύνης μας.

Εξαιτίας και της εκτεταμένης παραπληροφόρησης ενημερώνουμε τέλος ότι η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Κέρκυρας, δεν «σφραγίστηκε» από καμία ελεγκτική ή διωκτική υπηρεσία. Παρέμεινε κλειστή για το κοινό για δύο ημέρες, κατόπιν απόφασης του κ. Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, για τη διευκόλυνση του ελέγχου που διενεργείται, ο οποίος θα πρέπει να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα και σε βάθος.

Κατά τα λοιπά οι όποιες πληροφορίες, διοχετευμένες στο Τύπο από ανώνυμες πηγές, δεν προσφέρουν καλές υπηρεσίες ούτε στην αλήθεια του ελέγχου ούτε και στα πραγματικά γεγονότα.

Αναμένουμε από την Ελληνική Δικαιοσύνη την τελική απόφαση, η οποία είναι η μόνη αρμόδια για την περίπτωση.