Χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ του Δήμου Αργοστολίου

Γ. Τσιλιμιδός

Ο προσωρινός ΑΜΚΑ χορηγείται αποκλειστικά για χρήση στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας (προγραμματισμός και βεβαίωση εμβολιασμού, διαδικασίες self test).

Κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν διαθέτει ΑΜΚΑ ή Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίλθαψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α), δύναται να αιτηθεί τη χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας emvolio.gov.gr.

Οι αιτούντες διεθνή προστασία που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α, καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαθέτουν δήλωση βούλησης ασύλου δεν θα προσέρχονται στα ΚΕΠ για χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ.Η διαδικασία απόδοσης προσωρινού ΑΜΚΑ γι’ αυτά τα φυσικά πρόσωπα, αναμένεται να προσδιοριστεί με ΚΥΑ.

Τη χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ μπορεί να αιτείται και ο γονέας ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί την επιμέλεια ανήλικου τέκνου, που δεν διαθέτει ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ.

Tα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ ή δελτίο αστυνομικής ταυτότητας για τη χορήγηση του προσωρινού ΑΜΚΑ, δεν προσέρχονται στα ΚΕΠ, υποβάλουν αποκλειστικά απευθείας αίτηση, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας emvolio.gov.gr.

Τα φυσικά πρόσωπα που δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή δελτίο αστυνομικής ταυτότητας για τη χορήγηση του προσωρινού ΑΜΚΑ, υποβάλουν αίτηση στα ΚΕΠ προσκομίζοντας ένα από τα εξής έγγραφα: Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή ληξιαρχική πράξη γέννησης ή διαβατήριο ή προσωρινό ή οριστικό τίτλο διαμονής ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης.

Λειτουργία των ΚΕΠ Δήμου Αργοστολίου: Δευτέρα έως Παρασκευή, 7.30 π.μ-3.00 μ.μ., αποκλειστικά με ραντεβού.

Πλατφόρμα Επισκέψεων ΚΕΠ: rantevou.kep.gov.gr

Tηλέφωνα και εμαιλ ΚΕΠ Δήμου Αργοστολίου:

ΚΕΠ 0428 Αργοστολίου: 26713-61000

ΕΜΑΙΛ: d.argostoliou@kep.gov.gr

ΚΕΠ 0429 Λειβαθούς: 26713-61800

EMAIΛ: d.leivathous@kep.gov.gr

ΚΕΠ 0550 Ελειού-Πρόννων: 26713-61630

EMAIΛ:

d.eleioupronon@kep.gov.gr

ΚΕΠ 0935 Ομαλών: 26710-86078

EMAIΛ: k.omalon@kep.gov.gr

Ο Αντιδήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ