Ψαλίδι στις αντικειμενικές τιμές ζητάει η Ιθάκη

Να περικοπούν οι αυξήσεις στις αντικειμενικές τιμές των ακινήτων στην Ιθάκη ζητεί το Δημοτικό Συμβούλιο.

Πάσχουν από έλλειψη πλαισίου και πλήττουν τους πιο ευάλωτους δημότες. Ο Δήμος Ιθάκης ζήτησε την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, θέτοντας ένα λογικό πλαφόν που να διασφαλίζει τη διόρθωση των επακόλουθων στρεβλώσεων.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΙΘΑΚΗΣ

Είναι γνωστό ότι με την 57732ΕΞ2021 Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 2375Β/7-6-2021, αναπροσαρμόστηκαν οι τιμές των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, ταυτόχρονα δε ενεργοποιούνται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982 (Φ.Ε.Κ. 43Α/05-4-1982), σύμφωνα με τις οποίες εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εισηγούνται στον Υπουργό Οικονομικών τις τιμές εκκίνησης και τους συντελεστές αυξομείωσης αυτών.

Είναι επίσης γνωστό ότι, με την πιο πάνω Υπουργική Απόφαση, οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων από 600,00 ευρώ που ήταν η τιμή ζώνης στην Ιθάκη, ευρισκόμενες εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού, καθορίστηκαν για την Δημοτική Κοινότητα Ιθάκης στα 2.100,00 ευρώ, για την Δημοτική Κοινότητα Κιονίου στα 1.250,00 ευρώ, την Λεύκη στα 1.200,00 ευρώ, των Φρικών στα 1.100,00 ευρώ, δηλαδή από 100% και πάνω.

Τις τιμές αυτές θεωρούμε μη ρεαλιστικές έως εξωφρενικές και με δεδομένο ότι στην Κεφαλονιά με πολλαπλάσιες υποδομές, οι αυξήσεις δεν ξεπέρασαν το 79%, ενώ σε πολλά νησιά με επίσης μεγαλύτερες υποδομές μειώθηκαν.

Επακόλουθο των αυξήσεων αυτών είναι ενδεικτικά:

1) Τα περισσότερα νοικοκυριά να χάνουν τα επιδόματα που τους χορηγούντο και τα οποία ήταν άμεσα συνδεδεμένα με την αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας τους, όπως αυτά του ενοικίου και της θέρμανσης, το πρόσφατα εξαγγελθέν market pass, τα κοινωνικά τιμολόγια κλπ.

2) Η αύξηση του κόστους γονικών παροχών και κληρονομιών.

3) Η αύξηση των τελών και δικαιωμάτων των συμβολαιογράφων, για την σύνταξη των σχετικών συμβολαίων.

4) Η αύξηση των τελών μεταγραφής των συμβολαίων στο Υποθηκοφυλακείο.

5) Η αύξηση του ΕΝΦΙΑ’

6) Η αύξηση του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, το οποίο πληρώνεται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η.

7) Η αύξηση των μισθωμάτων κατοικίας και επαγγελματικής στέγης.

Σε πολλές περιπτώσεις ιδιοκτήτες να φτάνουν στα όρια καταβολής Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας.

Τα πιο πάνω απαριθμηθέντα και πολλά ακόμη, έχουν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω φτωχοποίηση των κατοίκων, εκ των οποίων, όσοι δεν είναι συνταξιούχοι, είναι επαγγελματίες του τουρισμού και οι οποίοι, λόγω της πανδημίας και της συνεπακόλουθης κατάρρευσης της τουριστικής κίνησης, είδαν τα εισοδήματά τους να συρρικνώνονται.

Κατόπιν των πιο πάνω εκτεθέντων, εισηγούμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο να ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ από τον Υπουργό Οικονομικών την τροποποίηση της ισχύουσας Απόφασης, σχετικά με τις τιμές αντικειμενικού προσδιορισμού και, όσον αφορά την Ιθάκη να ισχύσουν οι ακόλουθες τιμές:

A) Ανωγή 650,00 ευρώ. (παραμένει όπως ισχύει σήμερα)

Β) Εξωγή 700,00 ευρώ. (παραμένει όπως ισχύει σήμερα)

Γ) Ιθάκη (Βαθύ) 1.200,00 ευρώ από 2.100,00 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Δ) Κιόνι 900,00 ευρώ από 1.250,00 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Ε) Άγιος Ιωάννης Λεύκης 900,00 ευρώ από1.200,00 που ισχύει σήμερα)

Ζ) Λεύκη 800,00 ευρώ από 1.220,00ευρώ που ισχύει σήμερα.

ΣΤ) Περαχώρι 850,00 ευρώ (παραμένει όπως ισχύει σήμερα)

Η) Πλατρειθιάς 850,00 ευρώ (παραμένει όπως ισχύει σήμερα)

Θ) Πλατειθιάς/Φρίκες 850,00 ευρώ από 1.100,00 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Ι) Σταυρός 850,00 ευρώ από 950,00 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Προκειμένου να ισχυροποιηθούν οι θέσεις του Δήμου μας, όσον αφορά τις εξωπραγματικές αυξήσεις των τιμών των αντικειμενικών αξιών, αλλά και οι προτάσεις, όσον αφορά την διαμόρφωση των τιμών, μετά την ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ μείωση αυτών η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συνοδεύεται από αριθμό συμβολαίων αγοραπωλησίας, από τα οποία θα προκύπτει το δίκαιο της ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ μας.