2 απανωτές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ληξουρίου

Δύο απανωτές συνεδριάσεις θα έχει το Δημοτικό Συμβούλιο Ληξουρίου σήμερα (5 μ.μ.) και αύριο (επίσης 5 μ.μ.).

Και οι δύο συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα Γερασίμου και Αθηνάς Τζουγανάτου (1ος όροφος),   οδός Παπά Χαρ. Γραικούση.

Τα θέματα της σημερινής συνεδρίασης είναι τα κάτωθι:

 1. Έγκριση τροποποίησης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης του έργου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων βοηθητικού γηπέδου Αγ. Αντωνίου Ληξουρίου» μεταξύ των συμβαλλομένων, Π.Ι.Ν Π.Ε. Κεφαλληνίας Ιθάκης – Δήμου Ληξουρίου – Παλληξουριακού Α.Ο.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 1. Αποδοχή επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (συμπληρωματική κατανομή από τους Κ.Α.Π. έτους 2019)

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 1. Αποδοχή εσόδων από Τ.Α.Π. και τέλος διαφήμισης έτους 2019

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 1. Αποδοχή επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 1. Αποδοχή επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 1. Αποδοχή συμπληρωματικού ποσού από Υπουργείο Εσωτερικών (ΚΑΠ έτους 2019) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ)

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Τα θέματα της αυριανής συνεδρίασης είναι τα κάτωθι:

 1. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού Δήμου Ληξουρίου οικ. έτους 2019 (από 1-9-2019 έως 31-12-2019)

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 1. Έγκριση τροποποίησης της συστατικής πράξης που επέρχεται από τη μετατροπή του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ σε Σύνδεσμο των τριών συνιστώμενων Δήμων και καθορισμός ετήσιας εισφοράς του Δήμου Ληξουρίου ως μέλους σε αυτόν.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ληξουρίου και Δήμου Ιθάκης για την αλληλοϋποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών τους.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 1. Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης ΑΠΟΠΛΟΥΣ».

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 1. Αποδοχή προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» βάσει του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 1. Έγκριση ανανέωσης Προγραμματικής Σύμβασης με ΟΑΕΔ στον Δήμο Ληξουρίου για το έτος 2020 (1-1-2010 έως 31-12-2020).

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 1. Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας – καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου (άρθρο 36 Ν. 3584/2007).

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΜΙΝΑΡΗ

Η πρόεδρος του ΔΣ Παλικής Αδαμαντία Καμινάρη