26.000 Ευρώ στους 4 Δήμους μας για μάσκες

Με το ποσόν των 6.195.000 Ευρώ θα δοθεί ως έκτακτη επιχορήγηση στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας για λογαριασμό των Δήμων, από το Υπουργείο Εσωτερικών, με σκοπό την προμήθεια μασκών για τους 1.367.281 μαθητές σε όλη την Επικράτεια και το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Σύμφωνα με την σχετική Απόφαση του ΥΠΕΣ, το παραπάνω ποσό θα καταβληθεί στο σύνολό του με χρηματική εντολή προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η κατανομή θα γίνει από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» στην ΚΕΔΕ και η χρηματοδότηση θα υλοποιηθεί έως την 31-12-2020, ενώ με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών, η ισχύς του δύναται να παραταθεί για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τη λήξη του σχολικού έτους 2020-2021.

Στους τέσσερις Δήμους του Νομούς θα κατανεμηθούν τα παρακάτω ποσά:

  • Δήμος Αργοστολίου 3.413 μαθητές: 16. 000Ε.
  • Δήμος Ληξουρίου 915 μαθητές: 5.000Ε.
  • Δήμος Σάμης 617 μαθητές: 3.000Ε.
  • Δήμος Ιθάκης 373 μαθητές: 2.000Ε.