Aραβαντινός-Ρουχωτάς: Scripta manent κύριε Δήμαρχε!

Δ. Αραβαντινός

«Τα γραπτά μένουν», απαντάνε στο δήμαρχο Ληξουρίου Γιώργο Κατσιβέλη σχετικά με το Δ.Σ. για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ).

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Επειδή η διαχείριση των υποθέσεων του Δήμου απαιτεί σοβαρότητα αντίστοιχη της βαρύτητας τους,  σκόπιμο θα ήταν για τον αξιότιμο κ Δήμαρχο να δημοσιεύσει την γραπτή πρόσκληση με την οποία προσεκάλεσε τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων για να τους ενημερώσει για τις προθέσεις του περί της  ΟΧΕ Παλικής.

SCRIPTA MANENT κ. Δήμαρχε

τα οποία και αποδεικνύουν την σοβαρότητα ενός εκάστου εν συνόλω.

Τέλος είναι βέβαιον ότι καμία παράταξη δεν θα αποχωρούσε από συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου επικαλούμενη πρόχειρη  και καθυστερημένη εισήγηση σε ένα θεμα εάν ο επικεφαλής της είχε ενημερωθεί αναλυτικά από τον Δήμαρχο.

Ληξούρι 31 Δεκεμβρίου 2019
Διονύσης  Αραβαντινός
Βασίλης Ρουχωτας


Δήμος Ληξουρίου: Σα δεν ντρέπονται στο Δήμο Αργοστολίου!


O Δήμος Ληξουρίου ανακοίνωσε χθες τα ακόλουθα:

Συνεδρίασε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργοστολίου με 9 θέματα.

Σα δεν ντρέπονται!!

Προπαραμονή Πρωτοχρονιάς και παραμονή Αποκοπής να κάνουν Συμβούλιο…

Εμείς στο Ληξούρι που έχουμε λύσει όλα τα θέματα την περίοδο των εορτών δεν κάνουμε Συμβούλιο και αν κατά λάθος ζητήσουμε να γίνει κανένα για να προχωρήσουν ζητήματα του Δήμου μας, η Αντιπολίτευση με το “στρίβειν δια της απαρτίας” αποκαθιστά την τάξη…

Χθες λοιπόν δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση που είχε ένα και μοναδικό θέμα, τη συζήτηση για την τροποποίηση της ΟΧΕ Παλικής.

Ψάχνοντας δικαιολογίες άλλοι είπαν ότι άργησε η εισήγηση, άλλοι ότι δεν τους άρεσε η εισήγηση, άλλοι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου είναι αναρμόδιο, άλλοι ότι είναι προπαραμονή Πρωτοχρονιάς…

Η πραγματικότητα όμως είναι ότι στα χέρια τους είχαν την πρόσκληση για το Δημοτικό Συμβούλιο από την Τρίτη 24 Δεκεμβρίου και θα μπορούσαν αν μη τι άλλο να έχουν προετοιμάσει κάποιες προτάσεις αφού η εγκεκριμένη ΟΧΕ είναι μια και γνωστή από το 2017 όπως οι ίδιοι ομολόγησαν.

Εμείς λοιπόν εφόσον δεν πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση, θεωρούμε υποχρέωσή μας να θέσουμε υπόψιν του λαού της Παλικής τις προτάσεις που καταθέσαμε προκειμένου να συμπεριληφθούν στην τροποποίηση και τις αφήνουμε στην κρίση του καθενός όσον αφορά στο βαθμό αναγκαιότητας και σοβαρότητας της καθεμιάς εξ αυτών.

Αυτά που ΔΕΝ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ και ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ είναι:

α) Δημιουργία λαογραφικού Μουσείου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στην Αγία Θέκλη με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών… Προϋπολογισμός δράσης 342.000 ευρώ.

β) Προώθηση των τοπικών προϊόντων σε αγορές τουριστικών στόχων και υποστήριξη των παραγωγών Παλικής… Προϋπολογισμός δράσης 375.000 ευρώ.

γ) Ανάδειξη του περιπατητικού τουρισμού και δημιουργία δικτύων και διαδρομών μονοπατιών (Καμηναράτων, Γιούτι, Κλεισούρας, Αρχαίας Πάλλης κτλ περιλαμβάνει σηματοδότηση μονοπατιών, καθαρισμός, χαρτογράφηση κτλ… Προϋπολογισμός δράσης 229.000 ευρώ.

δ) Παροχή επενδυτικών κινήτρων για την ίδρυση Μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε συνάφεια με τη στρατηγική της ΟΧΕ (επισκέψιμα ελαιοτριβεία, τυροκομεία, οινοποιϊα, καταλύματα κτλ)… Προϋπολογισμός δράσης 5.730.000 ευρώ.

ε) Εφαρμογή συστήματος τηλεϊατρικής και τηλεειδοποίησης για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού της Παλικής με δυνατότητα επέκτασης σε όλα τα Ιόνια Νησιά…Προϋπολογισμός δράσης… 400.000 ευρώ.

στ) Μελέτες και έργα αντιπυρικής προστασίας Παλικής… Προϋπολογισμός 1.300.000 ευρώ.

ζ) Υδρογεωλογική μελέτη για την αντιπλημμυρική προστασία της Παλικής και έργα για την αύξηση και αξιοποίηση υδάτινων πόρων, επικαιροποίηση μελετών φραγμάτων και διασφάλισης της ποιότητας του ύδατος… Προϋπολογισμός δράσης 3.600.000 ευρώ.

η) Κυκλοφοριακές μελέτες και έργα οδικής ασφάλειας στις περιοχές Μέγας Λάκος, Ξι, Κουνόπετρα, Πετανοί και Αθέρας (περιλαμβάνει οδοποίϊα, πεζοδρομήσεις, αναπλάσεις και ηλεκτροφωτισμό στις παραπάνω περιοχές)… προϋπολογισμός δράσης 3.000.000 ευρώ.

θ) Ανάδειξη των στοιχείων της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της υπαίθρου της Παλικής με έμφαση στις ξερολιθικές δομές (αψίδες, γεφύρια, μύλους, πετροκαλύβες κτλ)… Προϋπολογισμός δράσης 1.000.000 ευρώ.

ι) Έργα οδικής ασφάλειας στο Δημοτικό και Αγροτικό δίκτυο της Παλικής… Προϋπολογισμός 3.000.000 ευρώ.

ια) Μελέτες και έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημοτικά κτίρια, αντλιοστάσια, βιολογικό, Δημοτικό φωτισμό κτλ… Προϋπολογισμός δράσης 4.650.000 ευρώ.

ιβ) Δημιουργία καταφυγίου τουριστικών σκαφών στο λιμάνι Ληξουρίου… Προϋπολογισμός δράσης 5.000.000 ευρώ.

ιγ) Έργα ανάπλασης στο παραλιακό μέτωπο των περιοχών Λεγατάτα-Αγ.Σπυρίδωνα και Δεμπονεράτα-Λογγός Λεπέδων που περιλαμβάνει πεζοδρομήσεις και δημιουργία ποδηλατοδρόμων… Προϋπολογισμός δράσης 1.000.000 ευρώ.

ιδ) ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟ ΟΛΩΝ… Δημιουργία μόνιμης δομής Τεχνικής Βοήθειας ΟΧΕ… Προϋπολογισμός 400.000 ευρώ.

Θεωρούμε ότι με δεδομένη την υποστελέχωση των Υπηρεσιών του Δήμου είναι πανθομολογούμενη η ανάγκη δημιουργίας δομής υποστήριξης της ΟΧΕ που θα παρέχει Τεχνική βοήθεια τόσο σε επίπεδο μελετών όσο και στην προετοιμασία των απαραίτητων Τεχνικών Δελτίων, του Προγραμματισμού, των Τευχών Δημοπράτησης και γενικότερα της ωρίμανση των έργων.

Παράλληλα θα λειτουργήσει ως φορέας εξεύρεσης πόρων μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και άλλων πηγών χρηματοδότησης. 

Αυτές είναι οι δικές μας προτάσεις που ευελπιστούμε να συμπληρώσουν τις υπάρχουσες που προχωράμε με μελέτες και ωρίμανση όπως είναι η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου Ληξουρίου, η πρόσβαση στην Πλατιά Άμμο και το Παρατηρητήριο στα Καμιναράτα.

Όποιος έχει να προτείνει κάτι στην κατεύθυνση των ειδικών στόχων των αξόνων της Στρατηγικής της ΟΧΕ είναι ευπρόσδεκτος.

Εμείς δηλώνουμε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε και να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο για την πραγματοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων έργων μέσω της ΟΧΕ.

Ξέρουμε ότι ο δρόμος δεν είναι εύκολος και ο χρόνος πιέζει.

Θα παλέψουμε όμως με όλες μας τις δυνάμεις και θα αντιμετωπίσουμε κάθε εμπόδιο θεμιτό ή αθέμιτο.

Ευχόμαστε Χρόνια Πολλά, Καλή Αποκοπή και Καλή Χρονιά!!

Από το γραφείο τύπου του Δήμου Ληξουρίου