Aρχισε η λειτουργία του εργοστασίου της Διαδημοτικής στην Παλλοστή της Θηνιάς

O Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Κεφαλονιάς λειτουργεί με όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές για περίπου μια εικοσαετία. Η επέκταση του Χ.Υ.Τ.Α. Κεφαλονιάς πραγματοποιήθηκε προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την υγειονομική ταφή των απορριμάτων που παράγονται από το Νομό Κεφαλληνίας και Ιθάκης, τα επόμενα έτη. Σήμερα, στο Νομό παράγονται 25.000 τόνοι απορριμάτων ετησίως.

O σχεδιασμός του ΧΥΤΑ έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιμετωπίζονται κατά τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο όλα τα παραγόμενα υγρά και αέρια απόβλητα από τις εργασίες της υγειονομικής ταφής, με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών.

Πιο συγκεκριμένα διασφαλίστηκε:

  • Η απαιτούμενη χωρητικότητα του κυττάρου,
  • Η απαιτούμενη στεγανοποίηση της λεκάνης,
  • Η πλήρης και αποδοτική επεξεργασία των στραγγισμάτων με ένα σύγχρονο σύστημα βιολογικής επεξεργασίας,
  • Η ασφαλής διαχείριση του παραγόμενου βιοαερίου,
  • H μέγιστη αντιπλημμυρική προστασία, τόσο της λεκάνης, όσο και των εγκαταστάσεων,
  • Η άνετη και ασφαλής διακίνηση ατόμων και οχημάτων, τόσο στη φάση κατασκευής όσο και κατά την λειτουργία του ΧΥΤΑ,
  • Μια σειρά απο περιφερειακά υποστηρικτικά έργα, όπως χώρος διοίκησης, υποσταθμός ενέργειας, πλυντήριο οχημάτων κ.λπ.

Το Β κύτταρο κατασκευάστηκε και άρχισε να δέχεται απορρίματα το 2007 με προσδόκημο λειτουργίας τα δέκα έτη. Η διάθεση των απορριμάτων στο Α κύτταρο ολοκληρώθηκε με πληρότητα 100%. Μετά την πλήρωση του ΧΥΤΑ προβλέπεται η αποκατάστασή του.

Το εργοστάσιο μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας απορριμάτων Κεφαλονιάς θα μπορεί να επεξεργάζεται, σε πρώτη φάση, 25.000 τόνους αποβλήτων το χρόνο. Στόχος είναι η προ-επεξεργασία και η σταθεροποίηση των στερεών αποβλήτων του νησιού πριν την τελική τους διάθεση στο ΧΥΤΑ αλλά και η αξιοποίηση ενός κλάσματος με παραγωγή υλικού επικάλυψης.

Η μονάδα βρίσκεται εντός του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμάτων Κεφαλονιάς και διαθέτει χώρο μηχανικής προ-επεξεργασίας, χώρο βιολογικής επεξεργασίας και χώρο μηχανικής μετ-επεξεργασίας.

Κατά το πρώτο στάδιο τα απορρίματα τεμαχίζονται και κοσκινίζονται. Το λεπτόκοκκο κλάσμα που λαμβάνεται από το κόσκινο, περιλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό οργανικών αποβλήτων και οδηγείται προς το στάδιο της βιολογικής επεξεργασίας.

O χώρος της βιολογικής επεξεργασίας αποτελείται από 4 κελιά εντός των οποίων τα απορρίματα αερίζονται με σύστημα φυσητήρων και με αυτόν τον τρόπο το οργανικό μέρος των απορριμάτων αποδομείται. Το υλικό το οποίο εξέρχεται από την βιολογική επεξεργασία είναι σταθεροποιημένο, πλήρως υγειονοποιημένο, δε φέρει οσμές και οδηγείται με ασφάλεια στο χώρο παραγωγής υλικού επικάλυψης.

Με την μηχανική-βιολογική επεξεργασία και μηχανική μετ-επεξεργασία των απορριμάτων στη νέα και σύγχρονη μονάδα της Κεφαλονιάς, καλύπτονται οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Oδηγίας 199/31/ ΕΚ, αλλά και της Εθνικής Νομοθεσίας ΚΥΑ 29407/ 2002, για προ-επεξεργασία των απορριμάτων πριν τη διάθεση για ταφή και μείωση των βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων που διατίθενται στους ΧΥΤΑ.

Με την έναρξη λειτουργίας της νέας μονάδας θα δοθεί παράταση στη διάρκεια ζωής του ΧΥΤΑ κατά 40%. O συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στα 2 εκ. Ευρώ.


Ξεκίνησε το εργοαστάσιο μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων


Αρχισε πρόσφατα η λειτουργία του εργοστασίου μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης στην Παλλοστή της Θηνιάς, δίπλα στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων (XYTA).

Oπως είπε στον «Η» ο διευθυντής της Διαδημοτικής Επιχείρησης Καθαριότητας κ. Κώστας Γαλιατσάτος, μετά από αυτό τα νησιά μας πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την επεξεργασία των απορριμάτων, πριν την εναπόθεση  αυτών στον χυτά.

Επίσης ο κ. Γαλιατσάτος επισημαίνει ότι παρά την μειωμένη τουριστική κίνηση την περίοδο που διανύουμε και την δύσκολη οικονομική συγκυρία, ο όγκος των απορριμάτων δεν μειώθηκε αντίστοιχα, φέτος.

Τέλος, ο κ. Γαλιατσάτος τόνισε ότι οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση δίνουν όπως πάντα και καθημερινά την μάχη τους για να παραμένει η Κεφαλονιά το καθαρότερο νησί, όπως λέει και το σλόγκαν την Διαδημοτικής.


Η καθαριότητα είναι Πολιτισμός


Η Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Κεφαλονιάς, λειτουργώντας σε ένα νησί με πλούσια πολιτιστική παράδοση, επιβεβαιώνει καθημερινά πως η Καθαριότητα είναι Πολιτισμός. Βελτιώνοντας συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες, με την πολύτιμη υποστήριξη του προσωπικού της και τη συνεργασία του κάθε πολίτη, έχει κατορθώσει να παραμείνει “Η Κεφαλονιά το καθαρότερο νησί”.

Η Διαδημοτική επιχείρηση η οποία συγκροτείται από 7 διαφορετικούς Δήμους και μιά Κοινότητα, ιδρύθηκε το 1984. Αποτέλεσε μιά πρωτοποριακή πρωτοβουλία της τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κεφαλονιάς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από την ανεξέλεγκτη απόρριψη των απορριμμάτων και για την συλλογική διαχείρισή τους. Εχει ένα εντεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από Δημάρχους και εκπροσώπους των Δήμων. ο σύγχρονος μηχανικός εξοπλισμός της επιχείρησης περιλαμβάνει 20 απορριμματοφόρα για την μηχανική αποκομιδή των απορριμμάτων από τους κάδους, φορτηγά αυτοκίνητα για την περισυλλογή αντικειμένων, πλυντικά οχήματα κάδων, βυτία άντλησης βοθρολυμάτων, χωματουργικά μηχανήματα καθώς και αποφρακτικά οχήματα. Η ποσότητα των συλλεγόμενων απορριμμάτων τους θερινούς μήνες υπερβαίνει τους 170 τόννους ημερησίως, ενώ κατά μέσο όρο κυμαίνεται μεταξύ 90-100 τόνων. Η σύνθεση των απορριμμάτων είναι 80% οικιακά και 20% βιομηχανικά.

Στην περιοχή Παλλοστή στο Ληξούρι, σε έκταση 50 περίπου στρεμμάτων, λειτουργεί τώρα ο σύγχρονος Χ.Υ.Τ.Α. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε επέκτασή του με την επιχορήγηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής.

Στην BIΠE Αργοστολίου υπάρχει επίσης υποδομή για επισκευή και συντήρηση των οχημάτων, αλλά και των λοιπών μηχανημάτων καθώς επίσης και σταθμός ανεφοδιασμού καυσίμων.

Από το καλοκαίρι του 1996 για πρώτη φορά σε ελληνικό νησί και σε συνεργασία με το YΠEXΩΔE εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα καθαρισμού των ακτών. Η Διαδημοτική Επιχείρηση συμμετέχει σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία σε πρόγραμμα με σπορά και δενδροφυτεύσεις. Επίσης έχει αναλάβει την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος. Πριν 4 έτη συμμετείχε σε προγράμματα εξυγίανσης και αναβάθμισης βιοτόπου σε συνεργασία με το υπεχωδε και το Δήμο Αργοστολίου για την αξιοποίηση της Λιμνοθάλασσας Κουτάβου.

Μετά από πρωτοβουλία της Τοπικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης και σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. ξεκίνησε από τον Αύγουστο του 2008 πρόγραμμα ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας στην Κεφαλονιά. Εχουν τοποθετηθεί 500 μπλε κάδοι ανακύκλωσης σε ολόκληρο το νησί και με δύο ειδικά απορριμματοφόρα οχήματα πραγματοποιείται με επιτυχία πρόγραμμα ανακύκλωσης σε χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο και πλαστικές συσκευασίες.Tο εργοστάσιο μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων και ο δ/ντής της Διαδημοτικής κ. Kώστας Γαλιατσάτος
Tο εργοστάσιο μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων και ο δ/ντής της Διαδημοτικής κ. Kώστας Γαλιατσάτο

Το πρωτοσέλιδο του "Η"
Αναζήτηση
Περίπτερο
Δορυφόρος
Πληκτρολογήστε τη διεύθυνσή σας και δείτε το σπίτι σας!
Το σπίτι σας και ολόκληρη τη γειτονιά σας μπορείτε να δείτε με μεγάλη ευκρίνεια μέσω της υπηρεσίας της Google “Show my street”. Μία εφαρμογή που κάποιους θα τους ενθουσιάσει, ενώ κάποιους άλλους μπορεί να τους τρομάξει! Για να δείτε το σπίτι σας μέσω της εφαρμογής, πατήστε ΕΔΩ
Δείτε Tv live
Διαφημίσεις
Real Estate Kefalonia
Web Design & Development by .LifeThink