Eξι συν μία αλήθειες για τα 3,7 εκατ. που έδωσε η Ε.Ε. για τους σεισμοπαθείς

O σκοπός αυτής της παρέμβασης είναι η παράθεση των πραγματικών στοιχείων που αφορούν την οικονομική ενίσχυση και την αξιοποίηση των 3.683.320 ευρώ που χορηγήθηκαν από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τ.Α.Ε.Ε.) για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τους σεισμούς στην Κεφαλονιά το 2014 και όχι η προσωπική αντιπαράθεση. Άλλωστε σημασία έχουν τα πραγματικά γεγονότα και όχι το ποιος τα λέει.

Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά τα γεγονότα.

  1. Στις 28/3/2014 (οριακά πριν εκπνεύσει η σχετική προθεσμία) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες έλαβε αίτηση της Ελλάδος (από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) του Υπουργείου Oικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού) ώστε η Κεφαλονιά να λάβει οικονομική ενίσχυση από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τ.Α.Ε.Ε.) για την αποκατάσταση ζημιών που υπέστη από τις σεισμικές ακολουθίες στις αρχές του 2014. Η αίτηση ήταν για ενίσχυση 147.000.000 ευρώ.
  2.  Τελικά μετά από ….ένα χρόνο στις 19/3/2015 εγκρίθηκαν από το Τ.Α.Ε.Ε. μόλις ….. 3.683.320 ευρώ (Εκτελεστική Απόφαση της ΕΕ υπ’ αριθμό C (2015) 1983 final /19.03.2015) δηλαδή το 2,5% της αρχικής πρότασης. Η εκταμίευση του ποσού στην Ελλάδα έγινε λίγες ημέρες αργότερα στις 9/4/2015.
  3. Σύμφωνα με την 99235/ 27-9-2015 απάντηση του Υπουργού κ. Γιώργου Σταθάκη στην 8084/ 535/9-9-2016 ερώτηση σχετικά με το θέμα του βουλευτή της ΝΔ κ. Γεράσιμου Γιακουμάτου:

vinieta-oikonomikos-analitis«Για την εκταμίευση του παραπάνω ποσού – και σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2014 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – η χώρα μας δεσμεύθηκε, ανάμεσα στις άλλες κανονιστικές υποχρεώσεις, να έχει δαπανήσει το σύνολο του σε έργα οδικών υποδομών εντός χρονικού διαστήματος 18 μηνών από την ημερομηνία εκταμίευσης (δηλαδή έως 9/10/2016)».

Σημειώνουμε εδώ ότι βάση του κανονισμού του Τ.Α.Ε.Ε. το αργότερο έξι μήνες μετά την εκπνοή της δεκαοκτάμηνης προθεσμίας, (δηλαδή έως 9/4/2017) η Ελλάδα οφείλει να υποβάλλει έκθεση σχετικά με την υλοποίηση της οικονομικής ενίσχυσης από το Ταμείο σε συνδυασμό με δήλωση που να δικαιολογεί τις δαπάνες.

Εξάλλου σε άλλο σημείο της απάντησης του Υπουργού προς τον Βουλευτή επισημαίνεται:

«Η επιλογή αυτών των έργων έγινε καθ’υπόδειξη του Υπουργείου Υποδομών, το οποίο υπέγραψε σχετική προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την εκτέλεσή τους».

 

Τέλος σε ένα τρίτο σημείο της απάντησης του κ. Σταθάκη στον κ. Γιακουμάτο αναφέρεται:
«Σημειώνεται ότι το Τ.Α.Ε.Ε. παρεμβαίνει για την κάλυψη μέρους της αποκατάστασης δημοσίων υποδομών, δαπανών υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστροφών και των δαπανών προσωρινών μέτρων ανακούφισης του τοπικού πληθυσμού στις οποίες έχει ήδη προβεί το κράτος».
Ά Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση της (Ευρωπαϊκής) Επιτροπής που εκδόθηκε στις 24/10/2016:
« Στις 20 Σεπτεμβρίου 2016 η Ελλάδα υπέβαλε έκθεση …..και ζήτησε την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 1983 ώστε να περιλάβει στο παράρτημα Ι άλλες κατηγορίες επιλέξιμων ενεργειών που ήδη ολοκληρώθηκαν και, ως εκ τούτου, δεν διατρέχουν κίνδυνο μη τήρησης της προθεσμίας υλοποίησης».

Βάση λοιπόν του νέου από 24/10/2016 τροποποιημένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραρτήματος της Εκτελεστικής Απόφασης, οι νέες επιλέξιμες ενέργειες (που επισημαίνουμε ……ήδη έχουν ολοκληρωθεί) είναι:

Αποκατάσταση λειτουργίας υποδομών μεταφορών 2.183.320 (ενδεικτικό ποσό)

Παροχή σχολικών αιθουσών λυόμενης προκατασκευής σε μαθητές ως προσωρινή υποδομή εκπαίδευσης 1.500.000 (ενδεικτικό ποσό) .

Με λίγα λόγια
Η αίτηση που υποβλήθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2014 ήταν για όλη την Κεφαλονιά και όχι μόνο για την Παλλική. Το ποσό που ζητήθηκε ήταν 147 εκατομμύρια. 12 μήνες μετά, τον Μάρτιο του 2015 εγκρίθηκαν μόνο 3,7 εκατομμύρια (το 2,5% της αρχικής πρότασης) και αυτά μόνο για έργα οδοποιίας.

Βάση των κανονισμών, που σημαίνει ότι ήταν γνωστό με την κατάθεση της αίτησης τον Μάρτιο του 2014, το Τ.Α.Ε.Ε. πληρώνει ΚΑΙ έργα που ήδη έχουν γίνει και όχι αποκλειστικά νέα έργα.

Σε προθεσμία 18 μηνών από την εκταμίευση των 3,7 εκατ. δηλαδή μέχρι 9/10/2016, θα έπρεπε να έχουν εκτελεστεί τα έργα που θα πληρωθούν τελικά
Στο διάστημα των επόμενων έξι μηνών, δηλαδή μέχρι 9/4/2017, η Ελλάδα οφείλει να υποβάλλει έκθεση για τα έργα που εκτελέστηκαν και να δικαιολογήσει με δήλωση της τις δαπάνες που γίνανε. ΚΑΜΙΑ παράταση δεν ζητήθηκε και πολύ περισσότερο δεν δόθηκε και δεν μπορούσε άλλωστε να δοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό του Τ.Α.Ε.Ε.

Στις 20/9/2016 η Ελλάδα ζήτησε ΜOΝO να τροποποιηθεί η αρχική απόφαση έγκρισης της επιχορήγησης των 3,7 εκατ. όσον αφορά την κατηγορία των έργων που μπορεί να πληρωθούν με αυτό το ποσόν. Και πράγματι στις 24-10-2016 η Επιτροπή ενέκρινε εκτός των αρχικά εγκριθέντων δαπανών για έργα οδοποιίας, να ενταχθεί και η δαπάνη για τις προκάτ αίθουσες που στεγάζουνε τρία σχολεία στο Ληξούρι και πέντε σχολεία στο Αργοστόλι, συν το νηπιαγωγείο της Λακήθρας.

Εξι συν μία αλήθειες
Αλήθεια πρώτη: Η αίτηση της τότε κυβέρνησης (ΝΔ-ΠΑΣOΚ) ήταν για οικονομική ενίσχυση ολόκληρης της Κεφαλονιάς και όχι μόνο της Παλλικής όπως εμφανίζεται τεχνηέντως και συστηματικά ακόμη και πρόσφατα.

Αλήθεια δεύτερη: Η κυβέρνηση της ΝΔ-ΠΑΣOΚ έκανε την αίτηση και ….την ξέχασε. Δεν την υποστήριξε και δεν ενδιαφέρθηκε για την τύχη της. Γιαυτό και η απόφαση βγήκε ένα χρόνο αργότερα και μάλιστα στο …..2,5% της πρότασης, τις πρώτες ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Αλήθεια τρίτη: Η πληροφορία που δημοσιεύτηκε στα τοπικά μέσα (13/5/2014) από Κεφαλονίτη πολιτικό (επικαλούμενη μάλιστα κορυφαίο στέλεχος της Ε.Ε.) ήταν εντελώς λανθασμένη και οδήγησε σε φρούδες ελπίδες: «Η αποζημίωσης θα είναι σύμφωνα με το αίτημα της χώρας μας που είναι εκατόν σαράντα επτά εκατομμύρια ευρώ. (147.000.000 ευρώ» οπότε και δημιουργήθηκε η προσδοκία …… «ότι το Ληξουράκι μπορεί να γίνει μικρό Παρισάκι!»

Αλήθεια τέταρτη: Η αρχική αίτηση το 2014 έγινε ΜOΝO για έργα οδοποιίας και μόνο πρόσφατα στις 20/9/2016 μετά από αίτημα της Ελλάδας συμπεριλήφθηκαν και οι προκάτ σχολικές αίθουσες.

Αλήθεια πέμπτη: Καμία παράταση δεν ζητήθηκε από την Κυβέρνηση στις 20/9/2016, όπως πρόσφατα γράφτηκε. Αυτό που ΜOΝO ζητήθηκε και εγκρίθηκε στις 24/10/2016 ήταν μαζί με τα έργα οδοποιίας να πληρωθούν και οι προκάτ σχολικές αίθουσες.

Αλήθεια έκτη: Είναι λάθος η πληροφορία που πρόσφατα δημοσιεύτηκε ότι «οι θεσμικοί εκπρόσωποί απορρόφησαν μόνο το ενάμισι εκατομμύριο ευρώ για τα σχολεία και άφησαν τα υπόλοιπα στο υπουργείο».

Η απορρόφηση θα μετρηθεί τις 9/4/2017.

Τα δε έργα εκτελούνται τυπικά και μόνο από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με προγραμματική σύμβαση και επί πλέον έχουν υποδειχθεί από το Υπουργείο Υποδομών.

O Δήμος Κεφαλονιάς είναι παντελώς απών απ’όλη την διαδικασία αρχικά της διεκδίκησης οικονομικής ενίσχυσης από το Τ.Α.Ε.Ε. και στη συνέχεια της αξιοποίησης του εγκριθέντος ποσού των 3,7 εκατ. Από πουθενά δεν προκύπτει από το 2014 μέχρι σήμερα να έχει ζητήσει ή έστω υποδείξει κάποια έργα, να έχει κάποια συνεργασία έστω με το Υπουργείο και την Περιφέρεια.

Η εγκαλούμενη από τον Δήμο (και όχι μόνο…) βουλευτής Κεφαλονιάς ως θεσμικά αρμόδια για την τύχη των 3,7 εκατ. είναι η πλέον αναρμόδια θεσμικά. Αν δε η καταγγελία δεν αποτελεί κίνηση αντιπερισπασμού εκ μέρους του Δήμου για την δική του κραυγαλέα αδιαφορία μαζί και ανικανότητα, δημιουργεί (η καταγγελία) βεβαιότητα για μικροκομματικές σκοπιμότητες σε βάρος των τοπικών συμφερόντων όταν η συνεργασία μαζί της εξαντλείται σε καταγγελτικές ανακοινώσεις και αρθρογραφίες προσωπικής προβολής.

Και μια έβδομη αλήθεια
Η δήθεν αθώα απορία που πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε αποδεικνύεται από τα γεγονότα και τα έγγραφα (κανονισμός Τ.Α.Ε.Ε., απάντηση Σταθάκη σε Γιακουμάτο, νέα τροποποιημένη εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) πως μόνο αθώα δεν είναι, πολύ περισσότερο όταν αναφέρεται ως δήθεν πηγή (προκειμένου να αποκτήσει αξιοπιστία) κορυφαίο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

«Είναι να διερωτάται κανείς, πως είναι ποτέ δυνατό ένας και μόνο ιδιώτης να μπορεί να συλλέγει όλες αυτές τις πληροφορίες και να κάνει όλες τις δέουσες ενέργειες για να βοηθηθεί ο τόπος του και οι θεσμικοί εκπρόσωποί μας ούτε καν να εκμεταλλεύονται κάτι που τους προσφέρεται έτοιμο».

O λόγος είναι απλός: Αλλοίμονο και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρούσε με βάση τις προσωπικές γνωριμίες του κάθε πολίτη.

Η αλήθεια συνοπτικά είναι μία.

Το 2014 υποβλήθηκε στο Τ.Α.Ε.Ε. μια πρόταση για ολόκληρη την Κεφαλονιά (και όχι μόνο για την Παλική).

Όμως «οι ανίκανοι και αδιάφοροι άνθρωποι (που) διαχειρίζονται την τύχη του νησιού μας» έχουν ….ονοματεπώνυμο.

Και συγκεκριμένα:
Η υποβολή έγινε επί Κυβερνήσεως ΝΔ-ΠΑΣOΚ, με περιφερειάρχη τον κ. Σπύρου και Δήμαρχο τον κ. Παρίση. Αφορούσε έργα αποκλειστικά οδοποιίας που έχουν γίνει και όχι αποκλειστικά νέα.
Η πρόταση ξεχάστηκε και εγκρίθηκε μετά από ένα χρόνο τις πρώτες ημέρες των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Το ποσόν των 3,7 εκ. που εγκρίθηκε ήταν το….2,5% της αρχικής πρότασης (147 εκατ.) .
Η σημερινή Κυβέρνηση δεν ζήτησε και δεν μπορούσε να ζητήσει παράταση.
Απλά ζήτησε και εγκρίθηκε να ενταχθεί και η δαπάνη για τις προκατασκευασμένες αίθουσες των σχολείων.