O Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου ζητάει πληροφορίες για την κουκουβάγια Τυτώ

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειάς του για τη μελέτη, ανάδειξη και προστασία της βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Κεφαλονιάς και Ιθάκης, πέρα από τις εργασίες που υλοποιεί με το εξειδικευμένο προσωπικό του, συνεργάζεται με διάφορους επιστημονικούς φορείς για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας που έχει αναπτύξει με επιστήμονες του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Φορέας επιθυμεί να συνεχίσει τη μελέτη της βιοποικιλότητας των μικρών θηλαστικών της Κεφαλονιάς με τη χρήση και έμμεσων, μη παρεμβατικών τρόπων, δηλαδή περιορίζοντας την άμεση αναγνώριση, μέσω συλλήψεων ατόμων. Ένας εξαιρετικός τρόπος να επιτευχθεί αυτό είναι μέσω της μελέτης των εμεσμάτων των νυχτόβιων αρπακτικών πτηνών.

Εμέσματα (owl pellets) καλούνται τα υπολείμματα της τροφής των αρπακτικών πτηνών που έχουν υποστεί μερική πέψη και κατόπιν αποβάλλονται μέσω του στόματος. Περιέχουν άπεπτα στοιχεία, όπως τρίχες, πούπουλα αλλά και οστά, τα οποία, μετά από κατάλληλο καθαρισμό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση των ειδών που αποτελούν τα θηράματα των πτηνών αυτών. Για παράδειγμα, ένα έμεσμα μπορεί να περιέχει σχεδόν άθικτο το κρανίο ενός τρωκτικού, το οποίο κατόπιν οι ειδικοί μπορούν να προσδιορίσουν και σε πιο είδος ανήκει!

Το είδος αρπακτικού πτηνού, στο οποίο ο Φορέας ενδιαφέρεται σε πρώτη φάση να εστιάσει είναι η Τυτώ (Tyto alba), είδος που έχει καταγραφεί στην Κεφαλονιά και ταυτόχρονα αποτελεί ένα από τα πιο καλά μελετημένα, αλλά και πιο κατάλληλα είδη για τη μελέτη της βιοποικιλότητας των μικρών θηλαστικών σε μια περιοχή για πολλούς λόγους:

  • Η διαδικασία πέψης του είδους προκαλεί ελάχιστες αλλοιώσεις στα οστά, γιατί το pH του στομάχου είναι υψηλότερο (δηλαδή λιγότερο όξινο) σε σχέση με εκείνο άλλων αρπακτικών.
  • Είναι ένα αρπακτικό αρκετά ειδικευμένο στο κυνήγι μικρών θηλαστικών και έχει μικρές επικράτειες και μικρή κινητικότητα σε σχέση με άλλα αρπακτικά πτηνά, συνεπώς η ανάλυση των εμεσμάτων θα μας δώσει μια αρκετά ικανοποιητική εικόνα της πραγματικής σύνθεσης της πανίδας των μικροθηλαστικών της κάθε επιμέρους περιοχής μελέτης.
  • Από τη στιγμή που εντοπιστούν οι φωλιές ή οι θέσεις κουρνιάσματος της Τυτώς, είναι πολύ εύκολος και ο εντοπισμός των εμεσμάτων της, καθώς αυτά εναποτίθενται κοντά στις θέσεις κουρνιάσματος και δίπλα στις φωλιές.

Με βάση τα παραπάνω, απευθυνόμαστε στο ευαισθητοποιημένο κοινό της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, ζητώντας να μας βοηθήσει στην εύρεση όσο το δυνατόν περισσότερων θέσεων στις οποίες έχει δει την Τυτώ (θέσεις κουρνιάσματος ή φωλιές), τις οποίες κατόπιν το προσωπικό του Φορέα και οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Πατρών θα επισκεφθούν για να συλλέξουν τα εμέσματα. Επισημαίνεται φυσικά ότι η συλλογή των εμεσμάτων δεν επιφέρει καμία όχληση στην ίδια την Τυτώ, τουναντίον μάλιστα, η συγκεκριμένη μελέτη θα προσφέρει επιπλέον και πολύτιμες πληροφορίες για την οικολογία και τις διατροφικές συνήθειες του είδους, οι οποίες για τα δύο νησιά λείπουν παντελώς!

Εάν επιθυμείτε και μπορείτε να συνδράμετε σε αυτήν την σημαντική ερευνητική προσπάθεια που ξεκινάμε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, ή στην περίπτωση που χρειάζεστε κάποια περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου (Υπόψιν: Δρ. Ξανθάκη Μιχάλη, Τηλ./Φαξ: 26710 29258 και Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr & ainosnationalpark@gmail.com).

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Γεωργία Καμάρη

Ομότιμη Καθηγήτρια

Παν/μίου Πατρών

Το είδος Τυτώ (Tyto alba)