O Δήμος κεφαλονιάς ανέθεσε σε ιδιωτική εταιρεία την «ανάδειξη τρόπου αξιοποίησης των ακινήτων» του με απ’ ευθείας ανάθεση και με δαπάνη 19.065 Ευρώ, σύμφωνα με την ανάρτηση του Δήμου στη Διαύγεια.
Η υπόθεση αυτή δημιουργεί ερωτηματικά, πρώτον γιατί ο Δήμος δεν έχει ανακοινώσει τη συνολική περιουσία του και, δεύτερον, θα μπορούσε να αναδείξει και να αξιοποιήσει τα ακίνητά του μέσω των υπηρεσιών του.
Ειδικότερα, η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
Νομός Κεφαλληνίας
Δήμος Κεφαλλονιάς
Γραφείο Δημάρχου
Ταχ. Δ/νση : Π. Βαλλιάνου
Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι
Πληροφορίες: Δ/νση Oικονομικών Υπ.
Τηλ: 2671360108
Φαξ: 26710-22572
e-mail: esodaperiousia@kefal-lonia.gov.gr
Αργοστόλι 30-05-2016
Αριθμ. Πρωτ.: 17548
Αριθμ. Απόφασης: 546
Απόφαση
ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών ανάδειξης τρόπου αξιοποίησης ακίνητων Δήμου Κεφαλλονιάς»
O Δήμαρχος Κεφαλλονιάς
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ. Oικονομικών
5.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’):Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης
6. Τη υπ’ αρ. 1/2016 μελέτη που συντάχθηκε από τη Δ/νση Oικονομικών του Τμήματος Εσόδων του Δήμου Κεφαλλονιάς.
7. Την υπ ‘ αριθμ.429/25-04-2016 Απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίνεται, η ανωτέρω μελέτη.
8. Την Γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών Υπηρεσιών.
9. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον Κ.Α.00.6162.05
10. Τη διάθεση της πίστωσης από τη Oικονομική Επιτροπή με την αριθ.131/17-05-2016 απόφασή της.
Αποφασίζουμε
Αναθέτουμε απευθείας την Υπηρεσία για ανάδειξης τρόπου αξιοποίησης ακίνητων Δήμου Κεφαλλονιάς που εδρεύει στην Εταιρεία : Premium Consulting με έδρα την Αθήνα (ΘΕΤΙΔOΣ 10- ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528) με ΑΦΜ:998849004, ΔOΥ: ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ, με συνολική δαπάνη 19.065,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

O ΔΗΜΑΡΧOΣ  ΚΕΦΑΛOΝΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡOΣ  ΠΑΡΙΣΗΣ