Ο υποψήφιος δήμαρχος Αργοστολίου Νίκος Ανουσάκης εξέδωσε την ακόλουθη ανοιχτή επιστολή προς τον δήμαρχο Θεόφιλο Μιχαλάτο:

Κύριε Δήμαρχε, αποστολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δη των μητροπολιτικών Δήμων, όπως είναι αυτός του Αργοστολίου, είναι η ποικιλότροπη στήριξη κοινωνικών φορέων που αποτελούν θεμέλια των τοπικών κοινωνιών.

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε η Ένωση Πολυτέκνων Κεφαλονιάς και Ιθάκης αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά θέματα και κατ’ επέκταση αυτών υπάρχει κίνδυνος να τεθεί άμεσα και ζήτημα ως προς την στέγασή της. Δεδομένων των ανωτέρω προβλημάτων κρίνεται ως βασική ηθική υποχρέωση του μητροπολιτικού Δήμου Αργοστολίου να μεριμνήσει ώστε να δοθούν οριστικές λύσεις στήριξης ενός τόσο ευαίσθητου και σημαντικού κοινωνικού φορέα. Περαιτέρω σας καλούμε, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να θέσετε το συγκεκριμένο ζήτημα στην ημερήσια διάταξη του επόμενου δημοτικού συμβουλίου καλώντας και την διοίκηση της Ένωσης Πολυτέκνων Κεφαλονιάς και Ιθάκης ώστε να προκριθούν οι πλέον ορθές λύσεις. Σε περίπτωση που δεν το πράξετε θα θέσουμε εμείς το ανωτέρω θέμα προς συζήτηση προκειμένου να υπάρξει έμπρακτες παρεμβάσεις του Δήμου μας.

Νίκος Ανουσάκης

– Υποψήφιος Δήμαρχος

– Επικεφαλής της παράταξης

«Δήμος Αργοστολίου: Παρόν και Μέλλον»

Ν. Ανουσάκης
Θ. Μιχαλάτος