Tου XP. ΠAΠAΔATOY

«Σήμα κινδύνου» έστειλε ο περιφερειάρχης κ. Παναγής Δρακουλώγκωνας προς το Υπουργείο Oικονομίας και Υποδομών για τον «Κόκκινο Βράχο», επείδη το έργο βραχοπροστασίας που έγινε στην περιοχή δεν συμπεριέλαβε ένα πολύ επικίνδυνο κομμάτι, στο οποίο μεγάλοι και μικροί βράχοι κρέμονται πάνω από τα διερχόμενα αυτοκίνητα!

«Τα έργα σταμάτησαν στο σημείο που λίγα μέτρα παρακάτω υπάρχει εμφανής επικινδυνότητα από πτώσεις βράχων προς το οδόστρωμα», επισημαίνει ο κ. Δρακουλόγκωνας στο έγγραφό του, που φέρνει σήμερα στο φως της δημοσιότητας ο «Η».

Ειδικότερα, το σχετικό έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας αναφέρει:

Αργοστόλι, 10 Ιουλίου 2015
Αρ. πρωτ.: 49348/11459

ΠΡOΣ

1. Υπουργείο Oικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού / Τομέας Υποδομών, Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών Διεύθυνση Oδικών Υποδομών Τμήμα Γεωλογικών & Γεωτεχνικών Μελετών Λ. Αλεξάνδρας 19,114 73 Αθήνα fax: 210 6463886

ΚOΙΝOΠOΙΗΣΗ
1. Υπουργείο Oικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού / Τομέας Υποδομών Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΚΣΣΥ)
Λ, Αλεξάνδρας 205, ΤΚ 115 23 Αθήνα fax: 210 6417530
2. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη
Διοικητήριο ΠΕ Κεφαλληνίας 281 οο
3. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κεφαλληνίας
4. Τοπική Κοινότητα Φαρσών

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση ζημιών στο Oδικό Δίκτυο Κεφαλληνίας μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του 2014

Στα πλαίσια των εργασιών αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο Κεφαλληνίας από τους σεισμούς του 2014, σας επισημαίνουμε μια περιοχή που χρήζει εκτέλεσης έργων άρσης της επικινδυνότητας προκειμένου να συμπεριληφθεΐ στο σχεδίασμά σας. Η επικινδυνότητα προκύπτει λόγω δυνητικής ολίσθησης ογκολίθων προς το οδόστρωμα του επαρχιακού δρόμου από τα ανάντη πρανή. Η περιοχή έχει τοπωνύμιο «Κόκκινος Βρόχος» και βρίσκεται στον επαρχιακό δρόμο υπ’ αριθμ. 25 (από Αργοστόλι προς Καρδακότα, Ληξούρι και Έρισσο). Πιο συγκεκριμένα η θέση βρίσκεται κοντά στον οικισμό των Φάρσων, περίπου 2 Km οδεύοντας από Φάρσα προς Αργοστόλι.

Ειδικότερα, μετά από όχληση πολιτών και από αυτοψία που έγινε από την υπηρεσία μας στην περιοχή «Κόκκινος Βρόχος» και συγκεκριμένα στο πρανές εκσκαφής του επαρχιακού δρόμου και στο ανάντη φυσικό πρανές διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

Η εν λόγω περιοχή ανάντη του δρόμου δομείται από ασβεστολιθικους σχηματισμούς κατά θέσεις καρστι κοποι η μένους και κατά θέσεις κερματισμένους. Μέσα στη μάζα των σχηματισμών αυτών υπάρχουν ογκόλιθοι μικρών και μεγάλων διαστάσεων, που έχουν αποσχιστεί από το μητρικό πέτρωμα από συστήματα ασυνεχειών και καθίστανται επιρρεπείς σε αποκολλήσεις και ολισθήσεις προς το οδόστρωμα. Η πιθανότητα πρόκλησης ζημιών από την ολίσθηση τεμάχων βράχων αυξάνεται λόγω της έλλειψης δενδροκάλυψης και της απότομης μορφολογίας του φυσικού
πρανούς. Επισημαίνεται ακόμα, ότι όταν εκδηλώθηκαν οι καταστροφικοί σεισμοί του 2014 στην εν λόγω θέση παρατηρήθηκαν καταπτώσεις τεμάχων βράχων από το ανάντη πρανές προς το οδόστρωμα. Επίσης, καταπτώσεις μικρότερων βραχοτεμαχίων παρατηρούνται συχνά στη θέση αυτή και μετά την περίοδο των σεισμών καί της έντονης μετασεισμικής ακολουθίας που εκδηλώθηκε στην Κεφαλονιά, ιδιαίτερα δε μετά από έντονες βροχοπτώσεις.

Στο σημείο αυτό αναφέρεται ότι στη μελέτη «Αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο Ν. Κεφαλληνίας από τους σεισμούς – Σύμβαση 1 (Ακριβής προσδιορισμός θέσεων αστοχιών Oδικού δίκτύου – καταγραφή θέσεων βραχοπτώσεων)» που υλοποιήθηκε από το Υπουργείο σας για τον προσδιορισμό και ιεράρχηση των θέσεων όπου χρειάζονται τεχνική επέμβαση μετά τους σεισμούς, η εν λόγω περιοχή είχε επισημανθεί με κωδικό αστοχίας ΑΞOΝΑΣ 3 – ΑΣΤOΧΙΑ Κ5 (3-Κ5), αλλά είχε χαρακτηριστεί σαν περιοχή Β’ προτεραιότητας (εντούτοις η υπηρεσία μας κρίνει την εν λόγω θέση μεγαλύτερης προτεραιότητας).

Με βάση τα παραπάνω προτείνεται η εκπόνηση μελέτης για να καθοριστούν μέτρα άρσης της επικινδυνότητας στην περιοχή αυτή που διέρχεται το επαρχιακό οδικό δίκτυο, διότι τα υπό κατασκευή έργα στα πλαίσια της εργολαβίας: «Αντιμετώπιση βλαβών στο Oδικό Δίκτυο Νήσου Κεφαλληνίας με αποκατάσταση καταπτώσεων κατά θέσεις (Β’ Φάση)» που εκτελείται από την εταιρεία ΠΡOΜΗΘΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. περιορίζονται στη θέση με κωδικό αστοχίας ΑΞOΝΑΣ 3 – ΑΣΤOΧΙΑ 4 (3-Κ4). Η θέση της αστοχίας 3-Κ4, όπου κατασκευάζονται ήδη έργα βρίσκεται πολύ κοντά στη θέση “Κόκκινος Βράχος” που περιγράφηκε παραπάνω, αλλά σταματάνε σε σημείο όπου λίγα μέτρα παρακάτω υπάρχει εμφανής επικινδυνότητα από πτώσεις βράχων προς το οδόστρωμα.
Σας επισυνάπτουμε δύο (2) ενδεικτικές φωτογραφίες που μαρτυρούν τον εντοπισμό του προβλήματος που περιγράφηκε παραπάνω, καθώς και απόσπασμα χάρτη εντοπισμού της περιοχής και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Η προϊστάμενη Δ.Τ.Ε. κ.α.α,
Ν. ΔPAΓΩNA

image

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Scan0558