Τα Αιολικά Πάρκα και μία απάντηση στον Τάσο Τζωρτζάτο μετά τις διαμαρτυρίες των κατοίκων των Διλινάτων στο Δ.Σ.

Από τον κ. Κωνσταντίνο Πρέντζα λάβαμε χθες την ακόλουθη ανακοίνωση:

Παρακολούθησα στα τοπικά ΜΜΕ τις διαμαρτυρίες των κατοίκων των Διλινάτων στο Δήμο Κεφαλλονιάς, όσον αφορά τα χρήματα που ακόμα περιμένουν να εισπράξουν από τις ανεμογεννήτριες που είναι τοποθετημένες στην περιοχή τους.

Αγαπητέ Τάσο Τζωρτζάτο,

Βάσει του νόμου, η συνολική παρακράτηση επί του τζίρου των έργων ΑΠΕ (στην Κεφαλλονιά ισχύει μόνο για τις ανεμογεννήτριες) είναι 3% και κατανέμεται ως εξής : Το 1% στους κατοίκους των κοινοτήτων όπου βρίσκονται εγκατεστημένα μέσω μείωσης στους λογαριασμούς ρεύματος, το 1,7% στους OΤΑ και το 0,3% καταλήγει στο Πράσινο Ταμείο.

Υπενθυμίζεται ότι η σχετική διάταξη είχε προβλεφθεί στα πλαίσια του νόμου 3851/2010 σύμφωνα με τον οποίο καθορίζονταν οι δικαιούχοι και ο τρόπος διανομής και ό συγκεκριμένος νόμος είναι η συνέχεια – τροποποίηση του 3468/2006.

Έκτοτε πέρασαν χωρίς να γίνει τίποτα τρία χρόνια, μέχρι που ήρθε ο νόμος 4203/2013 σύμφωνα με τον οποίο ο τρόπος προσδιορισμού και επιμερισμού των ποσών που θα πρέπει να αποδοθούν στους οικιακούς καταναλωτές θα καθορίζονταν με «κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

Πέρασε άλλος ένας χρόνος χωρίς να συμβεί το παραμικρό, με την απόφαση να καθυστερεί λόγω των γραφειοκρατικών προβλημάτων που είχαν προκύψει σχετικά με τον ακριβή υπολογισμό των ποσών που θα πιστωθούν αναδρομικά στους λογαριασμούς των καταναλωτών, για την τετραετία 2010-2013.

Η Απόφαση εκδόθηκε τελικά το Δεκέμβριο του 2014 ( προφανώς προεκλογικά!)

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το θέμα έχει εμπλακεί εκ νέου, επειδή δεν υπάρχει συμφωνία ως προς τον καθορισμό των ορίων των κοινοτικών διαμερισμάτων των Δήμων (Καποδιστριακοί, Καλλικρατικοί) όπου βρίσκονται εγκατεστημένες οι μονάδες ΑΠΕ.!

Σύμφωνα με στοιχεία του ΛΑΓΗΕ, μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2014 το ποσό που είχε παρακρατηθεί και βρισκόταν στο ταμείο του προς απόδοση, ήταν της τάξεως των 16,5 εκατ. Ευρώ (σήμερα πλησιάζει τα 22 εκατομμύρια). Εκ των 16,5 εκατ. ευρώ, το 74% προερχόταν από την παρακράτηση επί του τζίρου λειτουργίας αιολικών πάρκων, ενώ ποσοστό 13,5% προερχόταν από την παρακράτηση επί των εσόδων λειτουργίας μικρών υδροηλεκτρικών.

Συμπερασματικά για το ποσοστό 1% που σας οφείλεται, ο Δήμος Κεφαλλονιάς είναι αναρμόδιος και το μόνο που μπορεί να κάνει, όπως ομοίως μπορεί να πράξει και η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και Ιθάκης ή η Βουλευτής του νησιού, είναι να πιέσει το Υπουργείο να τελειώνει με τη γραφειοκρατία και να πιστωθούν τα χρήματα.

Εκεί που έχετε όμως δίκιο είναι ότι, το ποσοστό 1,7% που εισπράττει κανονικά ο Δήμος Κεφαλλονιάς, θα έπρεπε υποχρεωτικά και αποκλειστικά να διατίθεται σε ποσοστό 80% σε έργα περιβαλλοντικά, τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης στις περιοχές που είναι εγκατεστημένα τα Αιολικά Πάρκα και επίσης τα έργα αυτά να σημαίνονται!!

Πριν παραθέσω τη σχετική νομοθεσία θα ήθελα να διατυπώσω τις παρακάτω κρίσιμες παρατηρήσεις – ερωτήσεις:

1. Μια χαρά τοκίζει ο ΛΑΓΗΕ τα λεφτά των τοπικών κοινωνιών.

Θα τα αποδώσει κάποια στιγμή εντόκως, ή κάποιοι θα καρπωθούν τους τόκους …αβάδιστα; Υπάρχει οικονομικός εισαγγελέας να ελέγξει το ζήτημα;

2. Γνωρίζετε ότι η ΔΕΗ Ανανεώσιμες ήδη βρίσκεται σε διαδικασία μελέτης για εγκατάσταση 12MWp ισχύος Αιολικό Πάρκου στα Διλινάτα.

3. Έχουν τηρήσει τις περιβαλλοντικές τους υποχρεώσεις και έχουν κάνει τα απαιτούμενα έργα για την προστασία του περιβάλλοντος οι εταιρείες που κατέχουν τα Αιολικά Πάρκα και κατά πόσο πλημμυρικά φαινόμενα με πρόκληση μεγάλων ζημιών σε Διλινάτα, Σάμη και αλλού οφείλονται στα έργα που έγιναν για τα πάρκα αυτά? Ποια η ευθύνη των εταιρειών που λειτουργούν τα Αιολικά αυτά Πάρκα; Δεν θα έπρεπε ο Δήμος και η Περιφέρεια να κινήσουν νομικά το θέμα αυτό;

4. Τα 12 MWp έργο που θα πραγματοποιήσει η ΔΕΗ Ανανεώσιμες στην Κεφαλονιά θα επιβαρύνει τον λογαριασμό ΑΠΕ κατά περίπου 2.200.000€ ετησίως! Μάλλον το οσμίζεστε ότι OΛOΙ μας θα πληρώσουμε αυτά τα λεφτά ( μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ) που θα εισπράξει μια ιδιωτική εταιρεία! Που να γνωρίζατε ότι στην Κρήτη ετοιμάζονται να εγκαταστήσουν Αιολικά Πάρκα που θα μας επιβαρύνουν άλλα 500.000.000 € ετησίως! Τη στιγμή λοιπόν που σχεδόν έχουν σταματήσει τα έργα Φωτοβολταϊκών, ακόμα και στις οικίες ή τις επιχειρήσεις, με πρόσχημα την επιβάρυνση του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και την πρόθεση του Υπουργείου να μηδενιστεί το έλλειμμα  …ως εκ θαύματος Αιολικά Πάρκα συνεχίζουν να κατασκευάζονται και να μας επιβαρύνουν οικονομικά. Το Δεκέμβριο μάλιστα του 2014 ο τότε Υπουργός υπέγραψες να γίνουν στο Αιγαίο έργα Αιολικών που θα επιβάρυναν αρκετά εκατομμύρια € τον λογαριασμό ΑΠΕ …Δηλαδή πάλι εμάς.

5. Μιας και η πρώτη φορά αριστερή Κυβέρνηση έχει κάνει μόδα τα «ισοδύναμα μέτρα», μήπως μειώνοντας κατά 30-40% τα υπέρογκα ποσά που λαμβάνουν οι εταιρείες Αιολικών Πάρκων (άλλωστε είναι λίγες και συγκεκριμένες) για έργα που έχουν αποσβεστεί προ πολλού, θα μπορούσε να δώσει 150-200 εκατομμύρια σε Παιδεία και Υγεία;

Κωνσταντίνος Πρέντζας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
Πιστοποιημένος Μελετητής – Εγκαταστάτης Φωτοβολταϊκών από το Κ.Α.Π.Ε.


Tι λέει η νομοθεσία για τις ανεμογεννήτριες


Η σχετική νομοθεσία

Παράγραφος Α3/άρθρο 25/ ν,3468.2006 μετονομάζεται σε παράγραφο Α4 (ν.3851/2010)

3. Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος εγγράφονται σε χωριστό κωδικό του προϋπολογισμού εσόδων του οικείου O.Τ.Α. πρώτου βαθμού («Έσοδα από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας») και διατίθενται υποχρεωτικά και αποκλειστικά, σε ποσοστό 80%, για την εκτέλεση περιβαλλοντικών δράσεων, έργων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης, σε περιοχές εντός των ορίων του δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος όπου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός ή διέρχεται η γραμμή σύνδεσης και, σε ποσοστό 20%, στην υπόλοιπη περιφέρεια του οικείου O.Τ.Α. πρώτου βαθμού. Κατά την εκτέλεση και λειτουργία των έργων αυτών, με μέριμνα του οικείου O.Τ.Α. που εκτελεί τα έργα, αναρτάται ειδική σήμανση όπου αναγράφεται η προέλευση των σχετικών πόρων. Oι οικείοι O.Τ.Α. υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Υπουργό Ανάπτυξης και τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε επόμενου έτους, έκθεση με τον απολογισμό της αξιοποίησης των εσόδων που προέρχονται από το ειδικό τέλος.
Παράγραφος Α2/άρθρο 25/ ν,3468.2006 μετονομάζεται σε παράγραφο Α3 (ν.3851/2010) και αντικαθίσταται

2. Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος κατά την προηγούμενη παράγραφο παρακρατούνται από τον αρμόδιο Διαχειριστή και αποδίδονται, κατά ποσοστό 80%, στον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης (O.Τ.Α.) πρώτου βαθμού, εντός των διοικητικών ορίων του οποίου είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί Α.Π.Ε. και κατά ποσοστό 20% στον ή τους O.Τ.Α. πρώτου βαθμού, από την εδαφική περιφέρεια των οποίων διέρχεται η γραμμή σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο. Αν ο σταθμός είναι εγκατεστημένος εντός των διοικητικών ορίων περισσοτέρων του ενός O.Τ.Α., τα ποσά από το ειδικό τέλος κατανέμονται, σε αυτούς, ανάλογα με την ισχύ των μονάδων του σταθμού που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή του κάθε O.Τ.Α. ή, προκειμένου για υδροηλεκτρικό σταθμό με Εγκατεστημένη Ισχύ μικρότερη ή ίση των δεκαπέντε (15) MWe, ανάλογα με το μήκος του τμήματος του αγωγού που είναι εγκατεστημένο στην περιοχή κάθε O.Τ.Α.. Αν η γραμμή σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο διέρχεται από την περιοχή περισσοτέρων του ενός O.Τ.Α., τα ποσά του ειδικού τέλους κατανέμονται σε αυτούς ανάλογα με το μήκος του τμήματος της γραμμής σύνδεσης που βρίσκεται στην περιοχή κάθε O.Τ.Α.. Το σημείο σύνδεσης του σταθμού καθορίζεται με τους όρους σύνδεσής του, που διατυπώνονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή.

1. Η παράγραφος Α.2 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, αναριθμείται ως παράγραφος Α.3 και αντικαθίσταται ως εξής:

2. Α.3. Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος κατά την παράγραφο Α.1 παρακρατούνται από τον αρμόδιο Διαχειριστή και αποδίδονται ως ακολούθως:

(i) Ποσό μέχρι ποσοστού 1% επί της προ Φ.Π.Α., τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. αποδίδεται στους κατόχους άδειας προμήθειας που προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια στους οικιακούς καταναλωτές του O.Τ.Α. πρώτου βαθμού στον οποίο είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί Α.Π.Ε., με σκοπό να πιστωθούν έως και κατά το συνολικό αυτό ποσό οι λογαριασμοί κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των οικιακών καταναλωτών. Δικαιούχοι της πίστωσης της παρούσας παραγράφου είναι κατά προτεραιότητα οι οικιακοί καταναλωτές εντός των διοικητικών ορίων του δημοτικού ή του κοινοτικού διαμερίσματος στο οποίο είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί Α.Π.Ε. και στη συνέχεια οι οικιακοί καταναλωτές των λοιπών δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων. Η πίστωση διενεργείται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό του κάθε δικαιούχου, αναλογικά προς την ενέργεια που κατανάλωσε, υπό την προϋπόθεση ότι συνολικά δεν δημιουργείται υπέρβαση του ανωτέρω ποσού. Η πίστωση αφορά το σκέλος της ενέργειας του λογαριασμού και διενεργείται κατά την ακόλουθη προτεραιότητα: μέχρι α) τη χρέωση των πρώτων 800 κιλοβατωρών κάθε δικαιούχου καταναλωτή, β) του συνόλου των χρεώσεων κατανάλωσης νυχτερινών τιμολογίων κάθε δικαιούχου καταναλωτή, γ) τη χρέωση για καταναλώσεις μεταξύ 801 έως 1.600 κιλοβατώρες κάθε δικαιούχου καταναλωτή και δ) το 60% της χρέωσης για καταναλώσεις άνω των 1.601 κιλοβατωρών κάθε δικαιούχου καταναλωτή, σε τετραμηνιαία βάση. Η πίστωση αναγράφεται διακριτά στο τακτικό εκκαθαριστικό σημείωμα κάθε λογαριασμού.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., μπορεί να μεταβάλλεται το ύψος των καταναλώσεων των ανωτέρω βαθμίδων α) – δ) και να αφαιρούνται βαθμίδες ή να προστίθενται νέες, ώστε να διευκολύνεται κάθε φορά η εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

(ii) Ποσό ποσοστού 0,3% επί της προ Φ.Π.Α. τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. αποδίδεται υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και
Περιβαλλοντικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.).

(iii) Το υπόλοιπο ποσό αποδίδεται κατά ποσοστό 80% στον O.Τ.Α. πρώτου βαθμού, εντός των διοικητικών ορίων του οποίου είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί Α.Π.Ε. και κατά ποσοστό 20% στον ή τους O.Τ.Α. πρώτου βαθμού, από την εδαφική περιφέρεια των οποίων διέρχεται η γραμμή σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο. Αν ο σταθμός είναι εγκατεστημένος εντός των διοικητικών ορίων περισσοτέρων του ενός O.Τ.Α., τα ποσά από το ειδικό τέλος κατανέμονται σε αυτούς, ανάλογα με την ισχύ των μονάδων του σταθμού που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή κάθε O.Τ.Α. ή, προκειμένου για υδροηλεκτρικό σταθμό με Εγκατεστημένη Ισχύ μικρότερη ή ίση των δεκαπέντε (15) MWe, ανάλογα με το μήκος του τμήματος του αγωγού που είναι εγκατεστημένο στην περιοχή κάθε O.Τ.Α.. Στην περίπτωση σημειακών υδροηλεκτρικών σταθμών, χωρίς αγωγό, τα ποσά από το ειδικό τέλος κατανέμονται ισόποσα μεταξύ των O.Τ.Α. εντός των ορίων των οποίων εγκαθίσταται το έργο. Αν η γραμμή σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο διέρχεται από την περιοχή περισσοτέρων του ενός O.Τ.Α., τα ποσά του ειδικού τέλους κατανέμονται σε αυτούς ανάλογα με το μήκος του τμήματος της γραμμής σύνδεσης που βρίσκεται στην περιοχή κάθε O.Τ.Α.. Το σημείο σύνδεσης του σταθμού καθορίζεται με τους όρους σύνδεσής του, που διατυπώνονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή.