Παύση καθηκόντων για την πλειοψηφία των Διοικητών των Δημοσίων Νοσοκομείων, καθώς και των αναπληρωτών τους, αποφάσισε η πενταμελή Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησής τους, με τη διαδικασία προφορικής συνέντευξης.

Από τους 71 Διοικητές που πέρασαν έως προχθές από την Επιτροπή, σύμφωνα με πληροφορίες, στις θέσεις θα παραμείνουν μόνο …12, (οι οποίοι είχαν ήδη υποβάλλει την παραίτηση τους!), ενώ στους υπόλοιπους, από χθες το Υπουργείο, με διαδικασίες ΕΧPRESS, απέστειλε έγγραφο, με το οποίο τους ενημερώνουν ότι θα διαγραφούν από το Μητρώο Μισθοδοσίας του Υπουργείου Υγείας, δηλαδή, τους ανακοινώθηκε ουσιαστικά η παύση τους!

Η διαδικασία των συνεντεύξεων από την Επιτροπή θα συνεχισθεί για τους υπόλοιπους Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές και αυτήν την εβδομάδα και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, προσανατολίζεται να παραμείνουν στις θέσεις τους συνολικά περίπου 15 Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές.
O τρόπος που το Υπουργείο επέλεξε να ανακοινώσει την παύση των Διοικητών είναι …ολίγον ανόρθοδοξη, αφού, ως, γραφειοκρατικά είθιστε, πρώτα υπογράφεται η παύση από την Υπηρεσία και δημοσιεύεται το σχετικό ΦΕΚ, και μετά ακολουθεί η διαγραφή από το Μητρώο Μισθοδοσίας.

Στη λίστα των παυθέντων Διοικητών είναι και ο Διοικητής του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου μας κ. Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος, ο οποίος, μετά την σχετική δημοσίευση του ΦΕΚ, θα επανέλθει στην οργανική του υπηρεσιακή θέση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων στην Πάτρα.

Στο μεταξύ, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση χθες το Υπουργείο Υγείας «η Επιτροπή Αξιολόγησης στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων, τόσο των Διοικητών όσο και των Αναπληρωτών Διοικητών εισηγήθηκε- κατά πλειοψηφία- αρνητικά. Για τους συγκεκριμένους, η πολιτική ηγεσία προχώρησε σε παύση των καθηκόντων τους».

Η διαδικασία αξιολόγησης διήρκεσε δέκα μήνες με ευθύνη των Διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ).

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας «η εν λόγω διαδικασία ήταν ανοιχτή, διαφανής και για πρώτη φορά η Επιτροπή δεν ήταν κυβερνητικά ελεγχόμενη».

Ωστόσο, δεν είναι λίγοι από τους αποχωρίσαντες Διοικητές και Αναπληρωτές που αμφισβητούν την διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης, καθώς όπως υποστηρίζουν οι αποφάσεις για τις αποπομπές τους ήταν προειλημμένες, ενώ τις συνεντεύξεις από την Επιτροπή τις χαρακτήρισαν ως «σικέ».

• Νέα προκήρυξη για την κάλυψη των κενών θέσεων

Για την κάλυψη των κενών θέσεων το Υπουργείο έχει ήδη δημοσιεύσει τα τυπικά προσόντα που θα πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι. Πέραν των όσων ίσχυαν και σε ανάλογες προηγούμενες προκηρύξεις, αυτή τη φορά θα συνεκτιμηθούν και τα ακόλουθα προσόντα:
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με τη διοίκηση, οικονομικά και πληροφορική της υγείας ή άλλος συναφής τίτλος στη διοίκηση και στα οικονομικά.
• Διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά.
• Η επαγγελματική διαδρομή, όπως προκύπτει από τις θέσεις που υπηρέτησαν καθώς και τη γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώριση.
• Η γνώση της αγγλικής ή άλλης επίσης γλώσσας της ΕΕ που προκύπτει από σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, η σχετικό πιστοποιητικό που αποδεικνύει επάρκεια.
• Oι σπουδές στο εξωτερικό σε συναφές αντικείμενο με τη διοίκηση νοσοκομείων ή επαγγελματικό έργο σε υπηρεσίες υγείας σε Χώρες του εξωτερικού.
• Το εκπαιδευτικό έργο που αναγνωρίζεται σε ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ σχετικό με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά ή διεθνείς δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα περιοδικά για τις υπηρεσίες υγείας.
• Η προσωπικότητα και την εκτίμηση των δεξιοτήτων των υποψηφίων που απαιτούνται για τη θέση και θα προκύψει από την προφορική τους συνέντευξη.
• Η δοκιμασία αυτοαξιολόγησης.
• Τυχόν συστατικές επιστολές από προηγούμενούς τους εργοδότες.
• Το κοινωνικό έργο (συμμετοχή σε εθελοντικές οργανώσεις).