Την επιστολή παραίτησής του από εντεταλμένος σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας έστειλε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Παναγιώτης Φιλίππου στον Περιφερειάρχη κ. Θόδωρο Γαλιατσάτο.

Στην επιστολή ο κ. Φιλίππου καταγγέλει ότι μετά την παρέλευση ενός έτους ουδεμία αρμοδιότητα του έχει ανατεθεί στο πολύ κρίσιμο αυτό πόστο και κατόπιν τούτου η παραίτηση του καθίσταται αυτονόητη.

Η επιστολή αναφέρει τα εξής:

Προς
Περιφερειάρχη Π.Ι.Ν.
κ. Θεόδωρο Γαλιατσάτο

ΕΠΙΣΤOΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

κ. Περιφερειάρχη,
σε συνέχεια προφορικής μου αναφοράς προς εσάς, θα ήθελα να σας εκθέσω τα ακόλουθα με την ιδιότητα του «Εντεταλμένου Συμβούλου», υπευθύνου για θέματα Πολιτικής    Προστασίας και Παλλαϊκής Άμυνας της Π.Ι.Ν.:
O ορισμός μου στη θέση αυτή, θα έπρεπε στα πλαίσια μιας  αποτελεσματικής διοικητικής διαδικασίας να συνοδεύεται και με την ταυτόχρονη ανάθεση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων, λειτουργιών και καθηκόντων στο πλαίσιο των ανωτέρων πολιτικών.

Επειδή μετά παρελεύσεως ενός έτους ουδεμία αρμοδιότητα μου έχει κοινοποιηθεί- ανατεθεί, σας γνωρίζω τα κάτωθι:
Oι προτάσεις που μου ζητήθηκαν από εσάς, εν όψει της ανάληψης της θέσης του εντεταλμένου συμβούλου Πολιτικής Προστασίας της ΠΙΝ, ουδέποτε συζητήθηκαν σε κανένα αρμόδιο όργανο ώστε να υλοποιηθούν, να βελτιωθούν ή και να απορριφθούν αλλά αντιθέτως αγνοήθηκαν.

Oυδέποτε προσκλήθηκα σε καμιά σύγκλιση ή συνεδρίαση οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣOΠΠ) των νησιών της ΠΙΝ, τακτικής ή έκτακτης (με την εξαίρεση  1-2 περιπτώσεων),  ούτε ενημερώθηκα για τις αποφάσεις που ελήφθησαν.
Κατά την άφιξη του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στην Κεφαλονιά, δεν ενημερώθηκα ούτε προσκλήθηκα στη συνάντηση, όπως και δεν προσκλήθηκα στον ετήσιο προγραμματισμό της ΠΙΝ σε θέματα Πολιτικής Προστασίας και  Παλλαϊκής Άμυνας  και ούτε ενημερώθηκα για το θέμα αυτό.
Κατά τη διεξαγωγή της άσκησης «Παρμενίων 2015» δεν ενημερώθηκα, δεν ζητήθηκε η συμμετοχή μου, ούτε προσκλήθηκα.

Επιπλέον, η πρότασή μου περί σύγκλισης  ΣOΠΠ με την παρουσία των εμπλεκομένων φορέων ανά περίπτωση προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις  για την κατάρτιση σχεδίων ανά καταστροφή δεν συζητήθηκε, με αποτέλεσμα τα νησιά μας να μην έχουν εκπονήσει τα προβλεπόμενα σχέδια.
Η πρότασή μου για εγκατάσταση λογισμικού GIS ( σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών ή Geographic Information System (ΣΓΠ, GIS) στα Τμήματα Πολιτικής προστασίας της  Π.Ι.Ν.  το οποίο χρησιμοποιείται για την εισαγωγή, ανάκτηση, διαχείριση, ανάλυση και απόδοση γεωγραφικών, αστικών  κι άλλων  δεδομένων με χωρική αναφορά, έχοντας σαν κύριο στόχο την υποστήριξη διαδικασιών λήψης αποφάσεων και αποτελεί  πλέον το κύριο εργαλείο για την πρόληψη, την ετοιμότητα και κινητοποίηση των δυνάμεων της Πολιτικής Προστασίας, δεν συζητήθηκε.

Τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Π.Ε. της ΠΙΝ λειτουργούν υποστελεχωμένα και ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό δεν αξιοποιείται καταλλήλως στο τομέα της Πολιτικής Προστασίας
Η πρότασή μου για συμμετοχή της Π.Ι.Ν. σε διασυνοριακά προσράμματα στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας για την εξασφάλιση υποδομών, εξοπλισμού  αλλά και εμπειρίας δεν συζητήθηκε.

Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την αυτονόητη τυπική παραίτηση μου από τη θέση  του Εντεταλμένου Συμβούλου,  υπευθύνου για θέματα Πολιτικής Προστασίας και Παλλαϊκής Άμυνας της Π.Ι.Ν. καθόσον ουσιαστικώς  ουδέποτε καθήκον της θέσης αυτής μου ανατέθηκε.
Αργοστόλι, 12-10-2015

Μετά  Τιμής
Παναγιώτης  Φιλίππου
Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ι.Ν.
Υποστράτηγος ε.α. (ΕΛ.ΑΣ.)