Το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου συνεδριάζει σήμερα και ώρα 5 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο «Ο Κέφαλος» και η μία από τις δύο Επερωτήσεις της Ημερήσιας Διάταξης του Συμβουλίου, αναφέρεται στο συμβάν της 3ης Ιανουαρίου, όπου κάηκαν υλικά σε οικόπεδο του Δήμου και …ντουμάνιασε όλο το Αργοστόλι!

Κατόπιν αυτών, ο δήμαρχος Θεόφιλος Μιχαλάτος κάθεται σε …αναμένα κάρβουνα, καθώς αναμένεται να μάθουμε επίσημα ποιός είναι αυτός που …άναψε τη φωτιά, αν τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, και αν πράγματι το οικόπεδο στο οποίο έγινε η καύση των υλικών ανήκει στο Δήμο Αργοστολίου.

Την Επερώτηση για την καύση των υλικών πρόκειται να καταθέσει στο Σώμα η Παράταξη «Κεφαλονιά νησί για όλους», επικεφαλής της οποίας είναι ο ΑΛέξανδρος Παντελειός.

Η σημερινή Ημερήσια Διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τα παρακάτω θεματα:

1) Τροποποίηση της 44/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την σύσταση της Τουριστικής Επιτροπής και την κατάρτιση του Κανονισμού Λειτουργίας της.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ Ανδρόνικος-Νικόλας Βαλλιανάτος

2) Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών έτους 2020.

Εισηγητής: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

3) Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων-Παροχή Υπηρεσιών.

Εισηγητής: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

4) Σύσταση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

Εισηγητής: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

5) Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων, καταλληλότητας και Καταμέτρησης των προς Αγορά ή μίσθωση Ακινήτων.

Εισηγητής: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

6) Συγκρότηση Επιτροπής Προελέγχου για τον Χαρακτηρισμό Επιχειρήσεων ως Εποχιακά Λειτουργούσες.

Εισηγητής: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

7) Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Ανταλλακτικών, Ελαστικών και Εργασιών Επισκευής Οχημάτων.

Εισηγητής: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

8) Εκλογή μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αργοστολίου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός

9)Εκλογή μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αργοστολίου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός

10) Ανάθεση Υπηρεσιών Δικηγόρου (32/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Εισηγητής: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

11) Άσκηση έφεσης και ορισμός δικηγόρου (31/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Εισηγητής: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

12) Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής  Έργων αξίας μέχρι 5.869,41 €.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ Ανδρόνικος-Νικόλας Βαλλιανάτος

13) Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την Εκποίηση ή Εκμίσθωση Πραγμάτων του Δήμου.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ Ανδρόνικος-Νικόλας Βαλλιανάτος

14) Ορισμός μελών Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, Προβολής και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Αργοστολίου.

 Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ Ανδρόνικος-Νικόλας Βαλλιανάτος

15) Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για επιλογή Δηλωτικού Σήματος Δήμου Αργοστολίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

1) Διακοπή χρηματοδότησης και η τύχη των έργων του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2.

Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» Ιωάννης Κουρούκλης

2) Σχετικά με το συμβάν καύσης υλικών σε οικόπεδο στην Κρανιά, στις 3 Ιανουαρίου 2020.

Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος παράταξης «Κεφαλονιά νησί για όλους» Αλέξανδρος Παντελειός.

Ο Πρόεδρος ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ

Ο δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος που κάθεται σε …αναμμένα κάρβουνα!
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Νίκος Βαλλιανάτος, που καλείται …να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά!..

Το οικόπεδο που μπήκε η φωτιά ανήκει στο Δήμο Αργοστολίου!


ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ στο οποίο έγινε η καύση των υλικών και …ντουμάνιασε το Αργοστόλι ανήκει στο Δήμο Αργοστολίου και αυτό αποδεικνύεται από το ανωτέρω έγγραφο της Διαδημοτικής, με το οποίο το οικόπεδο παραχωρήθηκε στις 9/11/2018 για χρήση στο Δήμο Κεφαλονιάς, τον οποίο διαδέχθηκε ο Δήμος Αργοστολίου. Το επίμαχο οικόπεδο βρίσκεται δίπλα στο παλιό γήπεδο του Ολυμπιακού Κεφαλονιάς στην Κρανιά.