Απογοητευμένος ο Παύλος με όσα βλέπει στα νησιά μας…

⦿ Απογοητευμένος είναι ο Παύλος με όσα βλέπει στα Νησιά μας…

⦿ Και που τα περιγράφει στο άρθρο του…

⦿ Πολύ άσχημες οι καταστάσεις…

⦿ Γι’ αυτό και λέει ότι χρειαζόμαστε …ξεματιαστή, για να διώξουμε τα κακά που μας πιλατεύουν…

⦿ Στο Χωριό μου ήξερα μιά παλιά ξεματιάστρα, που μόλις έκανε τα «κόλπα» της ο καταβεβλημένος γινότανε περδίκι.

⦿ Ελα κυρά-Μαρία να μας ξεματιάσεις τση λέγαμε κι’ αμέσως …έπιανε δουλειά!

⦿ Θεός σχωρέστηνε…

⦿ Τώρα αν θα βρει ο Παύλος κάνα …ξεματιαστή στα Δαυγάτα, δεν ξέρω…

Ιβάν