Τηλε-συνεδριάζει το Δημ. Συμβούλιο Σάμης

To Δημοτικό Συμβούλιο Σάμης συνεδριάζει σήμερα και ώρα  7 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη.

Τα 15 θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ- ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. Συμμετοχή του Δήμου Σάμης στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων «ΔΑΦΝΗ»
  Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης  
 2. Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ν. 4674/2020) 
  Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης
 3. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας
  Εισηγητής:Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αριστέα Αμίτση
 4. Εκμίσθωση ακινήτου Δραγατσανίου
  Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης  
 5. Απόφαση για το Νομοσχέδιο «Εκσυχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας»  
  Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης  
 6. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου 2020 Δήμου Σάμης 
  Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης (Οικ. Επιτροπή) 
 7. Καθορισμός τόπου και επιβολή τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων 2021
  Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης (Οικ. Επιτροπή)  
 8. Επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Σάμης από 1-1-2021
  Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης  (Οικ. Επιτροπή)
 9. Επιβολή τέλους παρεπιδημούντων στο Δήμο Σάμης 
  Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης (Οικ. Επιτροπή)  
 10. Καθορισμός συντελεστή Δημοτικού Φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων
  Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης  (Οικ. Επιτροπή)
 11. Εξιδίκευση πιστώσεων 
  Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης (Οικ. Επιτροπή)
 12. Καθορισμός συντελεστή Τέλους ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)
  Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης  (Οικ. Επιτροπή)
 13. Απαλλαγή Ενιαίων Ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού, Τέλους ακίνητης περιουσίας και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, επιχειρήσεων και νοικοκυριών, λόγω κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, από τις συνέπειες του φαινομένου «ΙΑΝΟΣ»
  Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης  
 14. Απαλλαγή Ενιαίων Ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού Επιχειρήσεων που διακόπτουν την λειτουργία τους λόγω μέτρων αποτροπής διασποράς του Covid-19
  Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης  
 15. Έγκριση δαπάνης προμήθεια αναμνηστικών δώρων 
  Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης  

Η πρόεδρος
ΑΡΙΣΤΕΑ ΑΜΙΤΣΗ