Τηλεσυνδριάζει κατεπειγόντως το Δ.Σ. Ληξουρίου

Η πρόεδρος του ΔΣ Ληξουρίου Αδαμαντία Καμινάρη

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ληξουρίου τηλεσυνδριάζει κατεπειγόντως σήμερα και ώρα 5 μ.μ.

Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

  1. Εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας για τα έτη 2021 – 2023 στον Δήμο Ληξουρίου. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
  1. Αναπομπή έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ληξουρίου οικ. έτους 2021,προκειμένου να διενεργηθεί ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων σύμφωνα με την 218/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη την νομιμότητα αυτών κατόπιν της υπ.  αριθ. πρωτ. 244172/20/12-02-2021 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελ/σου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα διότι θίγονται άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου.         

Η  πρόεδρος
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ  ΚΑΜΙΝΑΡΗ